Pensioenakkoord

Publicatiedatum: 14 oktober 2011

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) neemt met belangstelling kennis van het Pensioenakkoord. Het akkoord is het domein van de sociale partners en de politiek. Wat u en de samenleving van het AG mag verwachten is dat op basis van onze expertise de gevolgen van de verschillende keuzes worden geduid voor wat betreft kosten en risicomanagement en de betekenis voor alle (groepen) betrokkenen. Het AG beijvert zich om alle partijen op een onafhankelijke manier

te informeren.

 

Het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan bestaat uit drie hoofdonderdelen:

 

1. 1e pijler pensioen, de AOW

2. 2e pijler pensioen, de arbeidspensioenen

3. verbetering arbeidsmarktpositie oudere werknemers

 

Het AG geeft in deze positionpaper kort op deze bovenstaande drie punten een

reactie.