De rol van de actuaris in Solvency II: managing financial risks

Publicatiedatum: 8 juni 2011

 

Dit positiedocument is door de werkgroep Marsroute Solvency II opgesteld namens het Koninklijk Actuarieel Genootschap (‘de vereniging’) in opdracht van het Bestuur. De werkgroep Marsroute Solvency II is een werkgroep van de commissie Solvency II van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

 

Met dit positiedocument wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de invoering van Solvency II op de rol van de actuaris. Het document zet uiteen welke rol de actuaris en daarmee de actuariële beroepsgroep naar de mening van het AG goed kan vervullen. De in dit document uitgesproken ambitie heeft gevolgen voor de professionaliteit van de actuaris en beoogt een aanzet tot intern beleid te formuleren. Uiteraard realiseert het Bestuur zich dat ook andere specialisten hun bijdrage zullen leveren aan de invulling van de risk management functie onder Solvency II.