Hoorzitting AOW

Publicatiedatum: 20 januari 2010

 

Deze notitie brengt de consequenties van de verandering van de AOW-leeftijd voor de pensioenen in de tweede pijler in beeld.

 

Daarbij is het van belang onderscheid te maken in een aantal begrippen:

 

  • de AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de AOW voor het eerst wordt uitgekeerd;
  • de pensioenleeftijd is de leeftijd waarop het pensioen in de tweede pijler ingaat;
  • de uittreedleeftijd is de leeftijd waarop het oorspronkelijke pensioenniveau (AOW en pensioen in de tweede pijler op 65 jaar) na de wijziging van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd gehaald kan worden.

 

In deze notitie treft u aanbevelingen en conclusies aan van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij naar ons eerder verschenen rapport.