Over het Actuarieel Instituut

Het Actuarieel Instituut (AI) is een opleidingsinstituut dat kwalitatief hoogstaand actuarieel onderwijs verzorgt.

 

Beroepspraktijk + verbinding = vernieuwing

Het AI biedt actuariële deeltijdopleidingen, leergangen en Permanente Educatie gebaseerd op de kerntaken van de actuariële professional: waarderen, risicomanagement, productontwikkeling en accounting & control. Een opleiding van het AI biedt kansen en opent nieuwe deuren voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

 

Het AI anticipeert voortdurend op economische kansen en bedreigingen en is alert op maatschappelijke ontwikkelingen (in de financiële sector(en). Het is onze uitdaging studenten voor te bereiden op hun toekomst door hen een manier van werken te leren waarmee zij de diverse vraagstukken in de praktijk aan kunnen pakken. Ook vraagstukken die we nu nog niet kunnen voorzien.

 

Kennispositie

Het AI heeft een centrale kennispositie in het actuariaat waar alle spelers samenkomen om kennis te delen, zodat kennis zich verspreidt en vernieuwt. Dit vindt zijn uitwerking in het aanbieden van Permanente Educatie en opleidingen die een aanvulling zijn op het reguliere onderwijsprogramma. Hiermee wil het AI het actuariële werkveld kennen, maar ook gekend worden als neutraal kennisinstituut. Daarnaast wil het AI een maatschappelijke bijdrage leveren door een centrale, neutrale kennispositie binnen het actuariaat in te nemen en studenten op te leiden die nieuwe elementen aan de beroepspraktijk en de maatschappij kunnen toevoegen.