Een nieuwe generatie actuariële en financiële professionals

Wat is een actuarieel professional?

Een actuarieel professional kwantificeert, analyseert en verduidelijkt complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheid, zorg en klimaat, en ontwikkelt voor deze vraagstukken praktische oplossingen en adviseert over oplossingsscenario’s.

 

Over het Actuarieel Instituut

In 1994 besloten het Actuarieel Genootschap (AG, opgericht in 1888) en de stichting Buiten Universitair Onderwijs in de Actuariële Wetenschappen (BUOAW, opgericht in 1948) tot de oprichting van het Actuarieel Instituut (AI). Het AI werd daarmee verantwoordelijk voor de vernieuwing en organisatie van de deeltijdopleidingen: Actuarieel Rekenaar, Actuarieel Analist en Actuaris.

 

Opleidingen

Het werkveld van actuariële en financiële professionals verandert en verbreedt snel, wat grote uitdagingen met zich meebrengt. Om gehoor te geven aan veranderingen en uitdagingen in de werkzaamheden van onze klanten, biedt het Actuarieel Instituut opleidingsmogelijkheden om als (actuarieel) professional onderscheidend te zijn en te blijven. Ga naar onze opleidingen>>

 

Leergangen

Welke (financiële) functie u ook vervult, het is altijd belangrijk uw vaardigheden en kennis op peil te houden. Wij bieden diverse compacte leergangen aan voor financiële professionals, die zowel binnen als buiten het actuariële werkveld werkzaam zijn. Ga naar onze leergangen>>

 

Permanente Educatie

Sinds 1996 bieden wij in het kader van Permanente Educatie (PE) seminars, masterclasses, workshops, cursussen en trainingen aan voor actuariële en financiële professionals. Ons aanbod kenmerkt zich door een mix van actualiteit, vakinhoudelijke diepgang (waaronder actuariële technieken) en is met name gericht op de werkterreinen pensioenen, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, risicomanagement, banking, Data Science en zorg. Ga naar onze seminars, masterclasses, workshops en trainingen>>

 

Bent u geïnteresseerd in één van onze opleidingen, leergangen of ons Permanente Educatie-aanbod neemt u dan contact met ons op (030-6866150 of info@ag-ai.nl)!

 

NRTO-keurmerk

Het Actuarieel Instituut heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.