Een nieuwe generatie actuariële en financiële professionals

Wat is een actuarieel professional?

Actuariële professionals kwantificeren, analyseren en verduidelijken complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheid, zorg en klimaat, en ontwikkelen voor deze vraagstukken praktische oplossingen en adviseren over oplossingsscenario’s.

 

Over het Actuarieel Instituut

Het Actuarieel Instituut (AI) is een stichting die deeltijd beroepsopleidingen, leergangen, masterclasses, webinars en trainingen ontwikkelt voor en aanbiedt aan actuariële en financiële professionals, werkzaam in o.a. de verzekerings-, pensioen- en bankensector en financiële consultancy.

 

Met ons praktijkgerichte aanbod sluiten we aan op de kennis en vaardigheden van onze doelgroep en bieden wij mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. Kwaliteit hebben wij daarbij hoog in het vaandel staan en wij bieden een professionele, klantgerichte en persoonlijke benadering.

 

Opleidingen

Het actuariële en financiële werkveld verandert en verbreedt snel. Om gehoor te geven aan (actuele) veranderingen en uitdagingen in de werkzaamheden van onze klanten, bieden wij opleidingsmogelijkheden om als (actuarieel) professional onderscheidend te zijn en te blijven. Ga naar onze opleidingen>>

 

Leergangen

Welke (actuariële of financiële) functie u ook vervult, het is altijd belangrijk uw vaardigheden en kennis op peil te houden. Wij bieden diverse compacte leergangen aan voor financiële professionals, die zowel binnen als buiten het actuariële werkveld werkzaam zijn. Ga naar onze leergangen>>

 

Permanente Educatie

Sinds 1996 bieden wij in het kader van Permanente Educatie (PE) masterclasses, workshops, webinars en trainingen aan voor actuariële en financiële professionals. Ons aanbod, op locatie en online, kenmerkt zich door een mix van actualiteit, vakinhoudelijke diepgang (waaronder actuariële technieken) en is met name gericht op de werkterreinen pensioenen, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, risicomanagement, banking, Data Science en zorg. Ga naar onze seminars, masterclasses, workshops en trainingen>>

 

Bent u geïnteresseerd in één van onze opleidingen, leergangen of ons Permanente Educatie-aanbod neemt u dan contact met ons op (030-6866150 of info@ag-ai.nl)!

 

NRTO-keurmerk

Het Actuarieel Instituut heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt en wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.