Bestuur Actuarieel Instituut

Het bestuur van het Actuarieel Instituut (AI) bestaat uit drie leden (juni 2022). Bestuursleden worden voorgedragen door de Commissie Nominatie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en uit de leden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het AG. Het zittende bestuur benoemd bestuursleden voor een periode van twee jaar. Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester.

 

Drs. Daan Kleinloog AAG

Voorzitter

   

Drs. Marcel van Delft AAG

Penningmeester

   

Drs. Edwin Roebersen AAG CFA FRM

Bestuurslid