Bestuur Actuarieel Instituut

Het bestuur van het Actuarieel Instituut (AI) bestaat uit vijf leden (mei 2017). Bestuursleden worden voorgedragen door de Commissie Nominatie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en uit de leden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het AG. Het zittende bestuur benoemd bestuursleden voor een periode van twee jaar. Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester.

 

Drs. Ron van Oijen AAG

Voorzitter

Interne organisatie

Drs. Lotte van Delft AAG

Vicevoorzitter

Drs. Marcel van Delft AAG

Financiën

     

Drs. Ronald Doornbos AAG

Communicatie

Drs. Arnold Jager AAG

 

 

 

 

     
Foto's: Fotografie Jacques Kok