Bestuur Actuarieel Instituut

Het bestuur van het Actuarieel Instituut (AI) bestaat uit vier leden (juni 2021). Bestuursleden worden voorgedragen door de Commissie Nominatie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en uit de leden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het AG. Het zittende bestuur benoemd bestuursleden voor een periode van twee jaar. Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester.

 

Drs. Ron van Oijen AAG

Voorzitter

Interne organisatie

Drs. Marcel van Delft AAG

Financiën

   

Drs. Daan Kleinloog AAG

Communicatie

Loes de Boer MSc AAG CERA