Internationale vertegenwoordiging CERA Global Association

De volgende leden vertegenwoordigen het Koninklijk Actuarieel Genootschap binnen de CERA Global Association:

 

Board

R.J.C. Hersmis AAG (Ron)

 

CERA External Review Panel

Drs. K. Klein Willink AAG CERA (Koen)

 

CERA Internal Review Panel

Vacature

 

CERA Administrative Contact

Ir. drs. J.D. Breen AAG (Jeroen)