Leergang Basisactuariaat voor financials

Studielast: 4 lesdagen

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

Prijs: € 1.675

Data: 6, 13, 20 en 27 juni 2019

Inschrijven: schrijf u direct in voor deze leergang

Contactpersoon: Severina Grotenhuis (030-6866313)

 

Tijdens deze compacte leergang van vier dagdelen raakt u vertrouwd met de financiële basistechnieken voor leven- en schadeverzekeraars. Dit betreft zowel de verzekeringstechnische- als de beleggingenkant.

 

Doelgroep

Controllers, accountants, maar ook Investor Relations professionals en beleggers. De leergang Basisactuariaat kan In company tevens goed op maat worden aangeboden, waardoor de leergang ook aantrekkelijk is voor managers en bestuurders zonder een actuariële achtergrond.

 

Doel van de leergang

De leergang biedt een overzicht in de breedte van de actuele stand van zaken in de financiële verslaggeving en ontwikkelingen in het financieel management bij verzekeraars. Het doel van de leergang is u in korte tijd vertrouwd te laten worden met financiële (actuariële) basistechnieken, zoals bijvoorbeeld technieken voor premiestelling en reservering.

 

De onderwerpen die aan bod komen hebben allen betrekking op de huidige verslaglegging en toezichtregelgeving (IFRS). Het wettelijke kader (Wft, Solvency II) komt ruimschoots aan de orde, net als de bronnenanalyse, de toereikendheidstoets, risicobeheer en beleggingen.

 

Een logisch vervolg op deze leergang is de leergang Solvency II voor financials.

 

Werkwijze

De docenten behandelen tijdens deze leergang de financiële basistechnieken en maken de theorie concreet door middel van rekenvoorbeelden. Vervolgens gaat u zelf aan de slag om de berekeningen te maken tijdens een workshop.

 

Programma

 

    Dagdeel 1          
    Levensverzekeringen: polis, premiestelling, reservering en
    resultatenrekening

 • Type polis

 • Sterfte

  • Basisberekeningen met een sterftetafel

  • Ontwikkeling van sterfte door de jaren heen

  • Sterfteprognoses

 • Interest

  • Vaste rekenrente, basissommen

  • Rentetermijnstructuur

  • Soorten rentetermijnstructuur

  • Beweeglijkheid rentetermijnstructuur

 • Koopsom- en premieberekeningen

 • Technische voorzieningen

 • Verloop technische voorzieningen, risicopremie

 • Embedded derivaten

   

  Dagdeel 2          
  Prudentieel toezicht

 • Structuur regelgeving

 • Bedrijfsvoering

 • Eigen vermogen

 • Technische voorzieningen

 • Beleggingen

 • Interventie en opvang

   

  Dagdeel 3          
  Tariefstelling en reservering zaakschadeverzekeringen

 • Introductie en de Actuariële Controlecyclus

 • Introductie in tariefstelling

 • Tarifering in relatie tot financiën

 • Introductie in reservering

 • Casus reservering met behulp van Chainladder technieken

 • Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de reserves

   

  Dagdeel 4          
  Solvency II, economisch kapitaal en AOV

 • Solvency II framework

 • Pillar 1: best estimates, risk margins en USP’s

 • Pillar 1: Interne modellen en gebruik

 • AOV / WIA producten en technische achtergrond

 • Financiële stromen AOV

 

Docenten

 

Drs. Pieter Bouwknegt AAG werkt als hoofd Capital Management bij een grote Nederlandse verzekeraar.  

Drs. R. Brinksma AAG werkt bij Advancedsimplicity

 

In company

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, Cliëntmanager opleiding & ontwikkeling, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl.

 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Severina Grotenhuis, Business Developer, op telefoonnummer 030-6866313 of per e-mail severina.grotenhuis@ag-ai.nl.