Voorontwerp Wet pensioencommunicatie

Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgezette consultatie.

 

Publicatiedatum: 17 januari 2014

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft met interesse kennis genomen van de consultatie ‘Wet pensioencommunicatie’. Het AG maakt graag van de gelegenheid gebruik een reactie te geven op het consultatiedocument. Hierna volgt allereerst een algemene beschouwing, vervolgens wordt inhoudelijk ingegaan op verschillende, overwegend rekentechnische, aspecten van het voorontwerp van wet. Uitgangspunt daarbij is dat de opmerkingen van het AG bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de wetgeving en in het bijzonder de uitvoering daarvan.