Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

Reactie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap op consultatie.

 

Publicatiedatum: 21 november 2013

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft met veel interesse kennis genomen van de consultatie ‘Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft’ en heeft deze beoordeeld. Hieronder volgt eerst een algemene beschouwing, waarna inhoudelijk zal worden ingegaan op de verschillende artikelen. Het AG vertrouwt erop dat haar opmerkingen bijdragen tot het verhogen van de kwaliteit van de ontwerpregeling.