Voorontwerp van wet herziening FTK

Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgezette consultatie.

 

Publicatiedatum: 5 september 2013

 

Met interesse heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) kennis genomen van het consultatiedocument Voorontwerp van wet herziening FTK en de begeleidende brief van de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer.

 

Het voorontwerp is geënt op geïndexeerde middelloonregelingen. Aan andersoortige regelingen, zoals eindloonregelingen, is nog nauwelijks aandacht besteed. Het incorporeren hiervan in het voorgestelde kader mag niet worden gezien als een “los eindje”. Enkele belangrijke elementen, zoals de premievoorschriften, zijn niet eenvoudig toepasbaar te maken voor andersoortige regelingen. Het verdient dan ook aanbeveling deze verbreding van het voorgestelde kader zorgvuldig vorm te geven, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bestaande regelingen.

 

In deze notitie treft u de reactie van het AG aan op het voorontwerp.