Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg

Reactie van het Actuarieel Genootschap op de door de Sociaal Economische Raad uitgezette consultatie.

 

Publicatiedatum: 29 februari 2012

 

De Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert een online consultatie over hoe de zorg betaalbaar gehouden kan worden. Minister Schippers van Volksgezondheid had de SER hierover om advies gevraagd. Ook wil zij de visie van de SER over de knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg.

 

De Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg, waarin werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen zitten, bereidt het advies voor. Zij wil graag de visie vernemen van de betrokkenen bij de zorg. Door de online consultatie is iedereen in de gelegenheid zijn mening te geven.