Herziening van de IORP-richtlijn

ten behoeve van het symposium over Europa en pensioenen op donderdag 19 april 2012.

 

Publicatiedatum: 18 april 2012

 

Het Actuarieel Genootschap onderschrijft het belang van het pensioenvoorstel dat de Europese Commissie recent heeft gepubliceerd en begrijpt de zorgen van de Tweede Kamer over de daarin aangekondigde voorstellen voor pensioenfondsen (de herziening van de IORP-richtlijn) en over het kunnen meenemen van pensioenrechten. Wat u en de samenleving van het Actuarieel Genootschap mag verwachten, is dat ook voor dit dossier geldt dat op basis van onze (actuariële) expertise de consequenties van de verschillende keuzes worden geobjectiveerd voor wat betreft kosten en risicomanagement en de betekenis voor alle (groepen) betrokkenen. Het Actuarieel Genootschap beijvert zich om alle partijen op een onafhankelijke manier te informeren.