Evaluatie Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen

Publicatiedatum: 23 december 2009

 

Deze notitie is opgesteld door de werkgroep ‘Evaluatie FTK’ van het Actuarieel Genootschap (AG). De werkgroep is ingesteld door de Commissie Pensioenen.

 

Doel van de werkgroep is het leveren van adequate antwoorden en oplossingsrichtingen op de in de notitie ‘Brede aanpak pensioenvraagstukken’ van minister Donner geformuleerde vragen. In deze rapportage gaat de AG-werkgroep in op een aantal overwegingen uit de ‘brief Donner’ van 25 mei 2009 die relevant zijn in het kader van de evaluatie van het FTK. Het resultaat daarvan is een aantal aanbevelingen die in deze notitie verder zijn toegelicht. De aanbevelingen zijn gegroepeerd in de thema’s:

 

  • Omgaan met volatiliteit in de dekkingsgraad
  • Parameters in FTK
  • FTK en indexatietoezegging
  • Overige onderwerpen

 

Na een eerste oriënterend gesprek op 4 november 2009 is de inhoud van deze notitie op 10 december 2009 besproken met een delegatie van SZW en DNB.