Beroepsziekten

Publicatiedatum: 10 juni 2014

 

De Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft besloten een rondetafelgesprek over beroepsziekten te houden. Daaraan ligt de constatering ten grondslag dat het onderwerp, “Ziek worden van het werk dat men doet”, in de Kamer weinig aan bod is gekomen, zeker in de laatste jaren. In de wetenschap en de media is daarentegen veel aandacht gegeven aan beroepsziekten.

 

Over dit thema zijn diverse Kamervragen te stellen: “hoe vaak komt het voor dat mensen ziek worden door de omstandigheden waaronder zij werken en waar lopen zij dan tegenaan?”, “hoe wordt eigenlijk vastgesteld dat iemand als gevolg van zijn werk ziek is geworden en welke (juridische) gevolgen kan dat hebben?” en “hoe gaat Nederland om met beroepsziekten, in vergelijking met andere landen?”