Raad van Advies

Om de positionering van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) te ondersteunen is in 2008 een Raad van Advies (RvA) geïnstalleerd. Bestuur en directie van het AG zien een groot belang in het advies en de visie van een groep onafhankelijke professionals die, vanuit hun achtergrond en/of positie, een brede en geëngageerde kijk op de maatschappij en ontwikkelingen hebben.

 

De contacten met de RvA zijn gericht op een open discussie over onderwerpen die direct of indirect aan het actuariaat, de professionele actuariële beroepsuitoefening en/of de vereniging AG gerelateerd zijn. Door het klankborden en spiegelen met de RvA houdt het AG contact met ontwikkelingen en trends, die van invloed kunnen zijn op de strategie van de vereniging. Onderwerpen en thema’s kunnen zowel door het bestuur als door de RvA zelf ingebracht worden.

  

Bezetting en profiel

Leden van de RvA hebben een brede, actuele, (visionaire) en onafhankelijke kijk op maatschappelijke ontwikkelingen en trends, die direct of indirect aan het actuariaat gerelateerd zijn. De leden van de RvA bekleden de functie op persoonlijke titel.

 

De bezetting van de RvA wordt door het bestuur en directie van het AG ingevuld. De leden komen uit de volgende aandachtsvelden:

 

  • Wetenschap
  • Verzekeren
  • Pensioen
  • Maatschappij
  • Politiek