Kring Internationaal

Kring Internationaal brengt actuariële professionals samen die geïnteresseerd zijn in de internationale actuariële ontwikkelingen. Tijdens de bijeenkomsten staan internationale ontwikkelingen centraal.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

C.A. Tuin Actuarieel Analist AG (Caroline), voorzitter

Drs. S.M.A.A. Buckens AAG (Stephan)

Ir. R.E. van Leeuwen AAG (Rob)

Drs. I.A. Venetiaan AAG (Ilemele)

Ir. M.S. Visser AAG CERA (Marc Simon)

Drs. P. van Vlijmen AAG FRM (Pelle)

 

Activiteiten

Bijeenkomst EU Pension Law: Een Europees perspectief op het nationaal pensioen  (3 december 2019)

Tijdens deze bijeenkomst van Kring Internationaal was het onderwerp de Europese pensioenwetgeving versus de Nederlandse pensioenwetgeving. Prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Internationaal Pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht, beëdigd advocaat en lid van de EIOPA Occupational Pensions Stakeholder Group, vertelde uitgebreid over zijn ervaringen en de verschillen.

 

Achtereenvolgens komen de IORP II richtlijn en het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) met de bijbehorende vraagstukken en tegenstellingen aan de orde. Hans vertelt kort over de ontwikkeling van de IORP II richtlijn en de historie. Eén van de tegenstellingen betreft nevenactiviteiten die volgens Europese wetgeving wel mogelijk zijn, maar in Nederland niet. Ook is de rol van de sleutelfuncties door DNB veel stringenter ingevuld dan in de IORP II richtlijn.

 

Vervolgens komt PEPP aan de orde. PEPP is ontwikkeld omdat het idee achter de IORP II richtlijn, het vereenvoudigen van grensoverschrijdende waardeoverdrachten, niet van de grond is gekomen. PEPP heeft een apart rechtsregime, het staat boven de nationale wetgeving. Nederlandse pensioenfondsen mogen PEPP niet aanbieden, Belgische pensioenfondsen wel.

 

Daarnaast vertelt Hans nog over de pensioenbewaarder in de IORP II richtlijn, vanuit de PPI. Deze mag ook door pensioenfondsen worden uitgevoerd. Het eigen vermogen zit in het fonds, de bewaarder heeft het juridische eigendom en een BTW-vrijstelling.

 

De interessante presentatie brengt een levendige discussie op gang, welke ook tijdens de aansluitende borrel nog voortduurt.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 55

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Internationaal? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.