Kring Internationaal

Kring Internationaal brengt actuariële professionals samen die geïnteresseerd zijn in de internationale actuariële ontwikkelingen. De kring levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de actuariële beroepsuitoefening en de continuïteit van de vaktechnische uitvoering. Hiertoe organiseert de kring inhoudelijke netwerkbijeenkomsten. Daarnaast onderhoud de kring contacten met leden die in het buitenland wonen en/of werkzaam zijn.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

C.A. Tuin Actuarieel Analist AG (Caroline), voorzitter

Drs. S.M.A.A. Buckens AAG (Stephan)

A.A.M. Kok AAG Hon FIA (Ad)

Ir. R.E. van Leeuwen AAG (Rob)

Drs. I.A. Venetiaan AAG (Ilemele)

Ir. M.S. Visser AAG CERA (Marc Simon)

Drs. P. van Vlijmen AAG FRM (Pelle)

 

Activiteiten

Bijeenkomst The South American Connection (9 oktober 2018)

Dinsdag 9 oktober 2018 organiseerde Kring Internationaal de bijeenkomst The South American Connection met gastspreker Christina Mano (directeur CM Atuaria en partner bij Tillinghast Brazilië). Zij heeft als thuisbasis Brazilië en gaf vanuit die hoedanigheid inzichten in de Braziliaanse verzekerings- en pensioenfondsenmarkt en de vergelijking van haar thuismarkt in relatie tot de overige Zuid-Amerikaanse landen. Benadrukt werd dat de deelnamegraad aan pensioenen en verzekeringen voor de oude dag in de diverse Zuid-Amerikaanse landen laag is, vergelijkbaar met Afrika en ruim minder dan de helft in vergelijking met West-Europa. Daarnaast is er ook nog een groot verschil tussen de diverse landen; de verdeling tussen leven en niet-leven premies is circa 50-50. Ieder land kent ook zijn eigen lokale (toezichts)regels, zowel rule based als risk based zijn nog in ontwikkeling.

 

Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen die als gevolg van Big Data steeds meer in Zuid-Amerika gaan spelen. Vanwege de lage deelnamegraad is het de verwachting dat Big Data er voor kan zorgen dat deze deelnamegraad zal toenemen. Daarnaast zijn AVG-perikelen een herkenbaar fenomeen welke in 2020 voor Brazilië en Colombia in 2020 gaan spelen, de overige Zuid-Amerikaanse landen volgen naar verwachting pas later.

 

Kortom: veel ontwikkelingen voor het Zuid-Amerikaanse continent, waarvan sommige nog in de kinderschoenen staan. Dit maakt dat er meer dan voldoende uitdaging en werk ligt voor actuarissen in dit deel van de wereld.

 

Bijeenkomst The Scandinavian Connection (8 maart 2018)

Anders Munk, Hoofd Actuariaat van de Zweedse verzekeringsmaatschappij Alecta, hield een presentatie met als titel “Profit distribution for traditional life insurance”. Alecta is marktleider in Zweden voor wat betreft het premie inkomen van bedrijfspensioenen in de categorie "no selection hub" (de verzekerde kiest niet zelf waar het pensioen onder te brengen). Alecta verzekert voornamelijk “white collar” werknemers uit de particuliere sector en heeft 100% van haar polissen in traditionele levensverzekeringen. Het pensioenproductaanbod bestaat uit Defined Contribution (DC) en Defined Benefit (DB) -regelingen inclusief invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen DB-plannen vormen nog altijd een belangrijk onderdeel op de Zweedse pensioenmarkt, maar dat de trend is DC-plannen. Evenals in Nederland blijft de lage marktrente een grote uitdaging.

 

Op het gebied van winstuitkeringen bij de DC-plannen, heeft de markt zich grotendeels geëvolueerd van de zogenaamde “smoothed” bonussen naar directe bonussen die maandelijks bijgeschreven worden. De verschuiving naar de complexere maar tegelijkertijd meer op maat gesneden individuele bonussen is ingezet en zal hoogstwaarschijnlijk in de komende jaren door steeds meer verzekeraars toegepast worden.

 

Gunn Albertsen, voorzitter van de Noorse Actuariële Vereniging, gaf een presentatie over het Noorse pensioenstelsel en actuele actuariële uitdagingen die via een webcast ook te volgen was voor actuarissen werkzaam in het buitenland.

 

Noorwegen heeft, evenals Nederland, een drie pijlersysteem, waarbij de tweede pijler bestaat uit de bedrijfspensioenplannen. De trend in Noorwegen is een sterke verschuiving van DB-plannen met garanties. naar DC-plannen zonder garanties. Momenteel wordt het overheidspensioenplan hervormd van een DB-plan naar een hybride plan. De belangrijkste uitdagingen in de Noorse pensioensector betreffen ook de lage marktrentes, waarbij een belangrijk deel van de markt DB-plannen met gegarandeerde rentes betreft. Vergrijzing en het verhoogde langlevenrisico, met als gevolg de nieuwe sterftetarieven (vanaf 2014) die door de Noorse toezichthouder zijn opgelegd, hebben ook geleid tot hogere uitgaven in de sector. Daarnaast dienen pensioenfondsen te voldoen aan de eisen i.v.m. Solvency II en IAS 19R voor DB-plannen.

 

De volgende bijeenkomst van Kring Internationaal staat gepland in het najaar van 2018.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 55

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Internationaal? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.