Doorsneesystematiek, Veranderen of behouden?

Publicatiedatum: 20 november 2014

 

Dit rapport is opgesteld door de werkgroep Doorsneepremie in opdracht van de Commissie Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

 

De werkgroep Doorsneepremie – ingesteld door de Commissie Pensioenen van het AG – heeft, met het oog op de Nationale Pensioendialoog, onderzoek gedaan naar de doorsneesystematiek. Deze systematiek is immers bij uitstek een actuarieel thema. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport dat tot doel heeft een nadere technische basis te verschaffen bij de meningsvorming over doorsneesystematiek.