WGA-ERD, Is er wel een level playing field?

Publicatiedatum: 16 januari 2015

 

Het volgen van ontwikkelingen die de actuariële aspecten van verschillende verzekeringsmarkten beïnvloeden, is sinds jaar en dag een belangrijke taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Dit komt tot uiting in de diverse position papers die het AG uitbrengt, waarin zij vanuit haar expertise een feitelijke achtergrond weergeeft, gecompleteerd met oplossingsscenario’s.

 

De ontwikkelingen in het WGA-eigenrisicodragerschap (WGA-ERD) en de effecten daarvan op de markt van arbeidongeschiktheidsverzekeringen zijn voor het AG aanleiding geweest het voorliggende position paper te schrijven.

 

De AG-commissie Verzekeringen heeft de werkgroep “WGA-ERD” ingesteld en de opdracht gegeven uitgebreid onderzoek te doen naar historie, eigenschappen, bedreigingen, maar ook kansen voor de WGA-ERD in het hybride stelsel.

 

De werkgroep heeft, in het kader van haar opdracht, zich gefocust op het level playing field binnen het hybride stelsel en vanuit dat oogpunt dit position paper geschreven. Zij heeft hiertoe de verschillende aspecten, waarmee publieke en private spelers in deze markt te maken hebben, onder de loep genomen.