Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit

Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op de door het Ministerie van Financiën uitgezette consultatie.

 

Publicatiedatum: 28 januari 2015

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft met interesse kennisgenomen van de consultatie ‘Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II’. Het AG maakt graag van de gelegenheid gebruik een reactie te geven naar aanleiding van het consultatiedocument. Uitgangspunt daarbij is dat de opmerkingen van het AG bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de wetgeving en de uitvoering daarvan in het bijzonder.