Kring Zorg

Kring Zorg brengt actuariële professionals samen die op het gebied van zorg werkzaam zijn of interesse hebben in onderwerpen rondom het thema zorg. Tijdens de bijeenkomsten staat de rol van het actuariaat binnen de zorg centraal staat.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

Drs. A.S ten Have AAG CERA (Albert), voorzitter

Drs. ir. E.J. Bramer (Erwin)

Drs. MSc J.A.N. Houtepen AAG MBA (Judith)

Drs. C.J. Jansen-Dirksen AAG (Cleo)

Dr. R.H.M.A. Kleynen AAG (Ruud)

Drs. N.A.A. Marquinie AAG (Noud)

B. van Wel MSc (Bas)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Betaalbaarheid van zorgverzekeringen in een breder perspectief (29 mei 2018)

Kring Zorg organiseerde 29 mei 2018 een bijeenkomst over de “Betaalbaarheid van zorgverzekeringen in een breder perspectief”. Verschillende vernieuwende mogelijkheden werden over het voetlicht gebracht om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Op deze wijze draagt Kring Zorg bij aan de actuele discussie over kostenbeheersing in de zorg en welke rol de actuaris daarin kan nemen.

 

Machiel Koper (KPMG) lichtte een verkenning van een pensioenstelsel op basis van het zorgmodel toe. Zijn conclusie is dat er nog veel redenen zijn voor een sceptische houding over pensioenen en risicoverevening, zoals nu wordt gehanteerd in de zorgverzekeringen.

 

Arjen Hussem (PGGM) vertelde over de relatie tussen zorgverzekeringen en pensioenen. De belangrijke vraag of collectief zorgsparen een oplossingsrichting is, kan positief beantwoord worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De zorginflatie mag niet te hoog zijn en de bereidheid om beleggingsrisico te nemen moet aanwezig zijn. Een zorgspaarstelsel met kapitaaldekking is vervolgens wel minder gevoelig voor stijging levensverwachting. Belangrijke voorwaarde bij overgang naar kapitaaldekking is extra premie in de transitiefase.

 

Tot slot verzorgde Patrick Jeurissen (bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van de Zorg) een presentatie over hoe (goede) zorg betaalbaar kan blijven voor elke burger. Belangrijke constateringen waarom de betaalbaarheid van zorg belangrijk is, zijn dat er steeds meer kosten voor dezelfde hoeveelheid gezondheidswinst benodigd is. Maar ook dat er meer financiële solidariteit is, echter dat de zorgkosten sterker stijgen dan het BNP waardoor steeds minder geld beschikbaar is voor publieke investeringen.

 

De middag werd afgesloten met de oproep als AG en actuarisseneen rol te pakken in deze maatschappelijk, relevante discussie en deze rol verder vorm te geven.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 60

Contact bureau: Esther Oostveen (030-6866192)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Zorg? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.