Kring Zorg

Kring Zorg brengt actuariële professionals samen die op het gebied van zorg werkzaam zijn of interesse hebben in onderwerpen rondom het thema zorg. Tijdens de bijeenkomsten staat de rol van het actuariaat binnen de zorg centraal staat.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

Drs. A.S ten Have AAG CERA (Albert), voorzitter

Drs. ir. E.J. Bramer (Erwin)

Drs. MSc J.A.N. Houtepen AAG MBA (Judith)

Drs. C.J. Jansen-Dirksen AAG (Cleo)

I. van Loon MSc Actuarieel Analist AG (Ilke)

Drs. N.A.A. Marquinie AAG (Noud)

B. van Wel MSc (Bas)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Kalibratie van de standaardparameters voor het premie- en reserverisico (10 december 2019)

Dinsdag 10 december 2019 heeft Kring Zorg haar najaarsbijeenkomst gehouden met als onderwerp Kalibratie van de standaardparameters voor het premie- en reserverisico voor Nederlandse basiszorgverzekeraars. In 2018 is door De Nederlandse Bank (DNB) een onderzoek gestart naar de kapitaalsvereisten van de Nederlandse basiszorgverzekeraars, die samenhangen met de verzekeringstechnische risico’s. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de solvabiliteitseisen nog passend zijn bij de risico’s die gelopen worden door de basiszorgverzekeraars.

 

Momenteel is het DNB-onderzoek in de verkennende fase en worden mogelijke statistische modellen voor de verzekeringstechnische risico’s van de basiszorgverzekering geïnventariseerd. De Hres-werkgroep van het AG  heeft een notitie geschreven over de berekening van deze kapitaalsvereisten waar de verzekeringstechnische zorgrisico’s, exclusief catastrofe risico, aan bod komen. Het AG wil met deze notitie bijdragen aan een passende vaststelling van de kapitaalsvereisten voor zorgverzekeraars door de toezichthouder.

 

Tijdens de bijeenkomst werd door de drie sprekers, en onder leiding van dagvoorzitter Albert ten Have, het onderwerp van verschillende kanten belicht. Iris Steverink (Senior Actuaris bij Achmea) startte met een inhoudelijke toelichting op de berekening van het verzekeringstechnisch risico. Patrick Mebius (Senior Manager Financiën bij Menzis) beschreef het belang van de kalibratie voor zorgverzekeraars en Machiel Koper (KPMG en voorzitter AG- werkgroep Hres) presenteerde de belangrijkste conclusies die de Hres-werkgroep heeft opgesteld.

 

In de aanloop naar de bijeenkomst is de notitie HRES-parameters moeten het werkelijke risico weergeven, input vanuit het AG op kalibratie gedeeld onder de deelnemers. Doelstelling van de werkgroep is de notitie verder af te ronden en binnenkort te bespreken met de belangrijkste stakeholders.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 60

Contact bureau: Esther Oostveen (030-6866192)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Zorg? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.