Kring Zorg

Kring Zorg brengt actuariële professionals samen die op het gebied van zorg werkzaam zijn of interesse hebben in onderwerpen rondom het thema zorg. De kring organiseert bijeenkomsten waarin de rol van het actuariaat binnen de zorg centraal staat en ervaringen, kennis en ideeën worden uitgewisseld.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. A.S. ten Have AAG CERA (Albert), voorzitter

E.J. Bramer (Erwin)

Drs. MSc J.A.N. Houtepen AAG MBA (Judith)

Drs. C.J. Jansen AAG (Cleo)

 

Activiteiten

Bijeenkomst De waarde van kasstromen voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar (11 mei 2017)

Donderdag 11 mei heeft Kring Zorg haar voorjaarsbijeenkomst gehouden met als onderwerp De waarde van kasstromen voor zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De drie sprekers maakten er samen met de aanwezigen weer een interessante, interactieve en leuke bijeenkomst van.

 

Peter van Meel (Posthuma en Partners) begon over de activiteiten van de actuaris en dan met name het over de grenzen van verschillende werkgebieden heen kijken. De technieken van actuariaat kunnen namelijk in elk aandachtsgebied toegepast worden. Monitoring en prognosemodellen hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld van een excel toepassing, via een aanvulling met een datawarehouse naar een prognoseprogramma zoals b.v. IFM. IFM voorspelt kasstromen op basis van een historische referentieset met wetenschappelijk gevalideerde intelligente actuariële en financiële software op productie, facturatie en ontvangstmoment. IFM heeft de mogelijkheid om ook relevante managementinformatie te genereren en geeft stuurinformatie bij de onderhandelingen met een zorgverzekeraar waardoor proactief gestuurd wordt op een sluitende bedrijfsvoering.

 

Wilfred Augusson (Haaglanden Medisch Centrum) sprak over het belang van een goede inschatting van de kasstromen voor het ziekenhuis. De ziekenhuizen zijn over de jaren heen meer financieel risico gaan lopen (o.m. plafondafspraken, aanneemsommen), waardoor een goede prognose van de kasstromen erg belangrijk is geworden. De uitdagingen bij het vaststellen van de kasstromen hebben met name te maken met een grote verscheidenheid aan zorgproducten (aanzienlijk verkleind door de introductie van DOT) en de juiste en tijdige registratie hiervan door de behandelaar (laat nog wel eens te wensen over). Hierdoor is het lastig om de juiste productie tijdig in beeld te hebben en dus ook lastig om een goede prognose te maken voor de toekomst.

 

Lars Wiggerman (Zilveren Kruis) lichtte de waarde van de kasstromen voor de zorgverzekeraar toe, vooral ook met de introductie van Solvency II. De Solvency II balans vraagt om een best estimate technische voorziening en het Solvency II kapitaal dient zodanig te zijn dat de onzekerheden in de cashflow gekwantificeerd zijn. Voor het vaststellen van een prognose van de kasstromen maakt Zilveren Kruis gebruik van prognoseprogramma’s. Dit geeft veel nieuwe inzichten, maar er zijn ook beperkingen. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld de achterstanden in declaratieverwerking met de ziekenhuizen en de doorlooptijdverkorting van de DOT, maar ook inkoopafspraken (plafonds/aanneemsommen). Prognosemodellen zijn goed toepasbaar voor de meeste segmenten binnen zorgverzekeringen en door integratie met DWH is een maandelijkse monitor eenvoudig opgesteld.

 

Bijeenkomst Premiesolidariteit (8 december 2016)

Donderdag 8 december heeft Kring Zorg haar najaarsbijeenkomst gehouden met als onderwerp Premiesolidariteit. De twee sprekers en panellid Joost Clerx (VWS) maakten er samen met de aanwezigen weer een leuke, interessante en interactieve bijeenkomst van.

 

Misja Mikkers (NZa en Universiteit Tilburg) vertelde over een onderzoek dat hij samen met collega’s van de NZa heeft uitgevoerd naar risicosolidariteit en het vrijwillig eigen risico. Uit eerder onderzoek van de NZa bleek dat burgers met een vrijwillig eigen risico lagere zorgkosten hebben en een lagere premie betalen. Dit onderzoek toont aan dat adverse selection door burgers voor verzekeraars loont. Nader onderzoek is vereist om duidelijk te krijgen of dit ook welvaartsverlies tot gevolg heeft.

 

Mikkers noemde de discussie over het zorgstelsel zinloos, omdat overal dezelfde problematiek speelt. En Nederland is qua kosten een middenmoter, maar een topper op toegankelijkheid van de zorg. De risicoverevening is een groot succes door het technische karakter. De verevening moet geen politiek instrument worden want dan gaat het ten onder.

 

Margo Weerts (Verbinden met Zorg) sprak namens de consument/patiënt over premiesolidariteit. Zij benoemde het gevoel van onbehagen bij burgers over de zorg (“het kraakt”), ondanks hoge posities van de Nederlandse zorg in diverse lijstjes. Haar indruk is dat dit onbehagen vooral gecreëerd wordt door de media en niet is gebaseerd op eigen ervaringen. De solidariteit in de zorg staat wel onder druk, met name qua leefstijl, niet tussen gezond-ongezond. Ze deed een oproep om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We moeten meer doen aan preventie en e-health. De contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners moeten gebaseerd worden op uitkomst financiering. Een stelselwijziging is volgens Weerts niet nodig. Ook binnen het huidige stelsel is het mogelijk om goede afspraken te maken. De afsluitende paneldiscussie ging over stellingen met betrekking tot leefstijl en actieve risicoselectie.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 60

Contact bureau: Gonnie Winters (030-6866310)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Zorg? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.

 

20 december 2016

Albert ten Have is de nieuwe voorzitter van Kring Zorg. Hij volgt Roel Wilms op die, sinds de oprichting van de kring, de functie van voorzitter bekleedde.

 

Roel Wilms (links) en Albert ten Have (rechts)