Kring Pensioenen

Kring Pensioenen brengt actuariële professionals samen die op het gebied van pensioenen werkzaam zijn of die geïnteresseerd zijn in pensioenonderwerpen. De kring organiseert bijeenkomsten waarin actuele zaken op het gebied van pensioenen worden gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. P.M. Scheenstra AAG (Pascal), voorzitter

Ing J.W.C.A. van Strien AAG CERA (Jan-Willem), vicevoorzitter

Ir. F.A.M. Claes AAG (Frans)

E.T. Loijenga AAG (Eko)

Drs. J.T. Postmus AAG (Hans)

V.F. Vincent AAG MSc (Victor)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Gaat de stijging van de AOW-leeftijd te snel? (2 oktober 2018)

Tijdens de bijeenkomst van Kring Pensioenen stond de vraag “Gaat de stijging van de AOW-leeftijd te snel?” centraal.

 

Deze vraag is sinds 5 juni 2018, het publicatiemoment van het artikel ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later stijgen naar 67 jaar’ van drs. Daan Kleinloog AAG en drs. Tobias Bastian (beiden partner bij advieskantoor Sprenkels & Verschuren), in Het Financieele Dagblad zeer actueel te noemen. Na een aantal dagen werd de  titel in een krant al vertaald in: “Mensen minder oud: AOW-leeftijd kan omlaag”. Een reactie van minister Koolmees bleef niet uit. Maar ook na de zomer bleef het onderwerp actueel. Het onderwerp werd nadrukkelijk betrokken bij de discussie over het BEOOGDE Pensioenakkoord.

 

Daan Kleinloog belichtte het onderwerp vanuit statistische en actuariële argumenten door te bepalen wat een fair ingangsmoment voor de AOW is. Één van de conclusies is dat de wettelijk vastgelegde verhoging van de AOW leeftijd per 1 januari 2022 met de kennis van nu is gebaseerd op een te optimistische prognose. De presentatie en de prikkelende stellingen leidden tot een levendige discussie, waarbij met elkaar ook werd gesproken over de gezonde levensverwachting en de “oneerlijkheid” van het 1 op 1 doorvertalen van langer leven naar langer werken.

 

Tobias Bastian ging vervolgens in op de maatschappelijke gevoelens omtrent de gestegen ingangsmomenten van de AOW en, in het verlengde daarvan, de pensioenen. Deze insteek zorgde ook voor voldoende discussie, die veelal ging over de niet-uitlegbaarheid van de AOW-leeftijd in combinatie met pensioenrichtleeftijd en het daaruit volgende pensioencynisme en -verwarring.

 

Bijeenkomst Bewust Beleggen (19 april 2018)

Op een zonnige donderdag in april organiseerde Kring Pensioenen de bijeenkomst Bewust Beleggen. Adrie Heinsbroek, Head of Responsible Investment van NN Investment Partners, startte met de allereerste (bekende) definitie van sustainability, uit 1713: “Only cut as much wood so it can grow again”. Vervolgens bleef hout nog even het thema toen de op waarheid gebaseerde film Forest man ter sprake kwam. ESG (Environmental, Social and Governance) factoren hebben de afgelopen jaren een steeds grotere rol gekregen bij de bepaling van het beleggingsbeleid door en voor pensioenfondsen.

 

Een belangrijke lijn in het verhaal was bewustwording. Er is een duidelijke verandering waarneembaar in het onderkennen van risico’s van investeringen en dat wordt vooral veroorzaakt door die toenemende bewustwording. Ook de verandering in de verhouding tussen materiële en immateriële vaste activa (waar immaterieel in 1975 nog 17% van de waarde van de S&P 500 besloeg was dat in 2015 gestegen tot 87%).

 

Ten slotte werd nog besproken dat sustainability steeds meer gemeten wordt (kan worden), bijvoorbeeld door energieverbruik en waterverbruik af te zetten tegen transacties, omzet etc.

 

Vervolgens liet Henk Huizing, PGGM Infrastructuur, zien:

 

  • Hoe zeer beleggen in infrastructuur toegenomen is;
  • Dat dit een goede match is met lange termijn verplichtingen en dat de cash flows goed te voorspellen zijn;
  • Dat er weinig correlatie is met andere assets, dus goede diversificatie
  • Er veel ESG aspecten zijn;
  • Er complexe, tijdrovende vooronderzoeken aan vooraf gaan;
  • Dat acquisitie en beheer veel kennis en grote teams vergen en er nog weinig data beschikbaar zijn;
  • Dat het ook een kostbaar proces is, alleen verantwoord bij voldoende volume.

 

Daarna werd gediscussieerd hoeveel je als pensioenfonds in Nederland zou moeten beleggen. Een belangrijke rol hierin speelt uiteraard de spreiding van je risico’s: Nederland is te klein om alles daarin te beleggen. Daarnaast is het aantal echt grote projecten in Nederland ook te beperkt. Tevens worden maatschappelijke aspecten steeds belangrijker, maar het is wel van belang dat de financiële aspecten daarbij niet uit het oog verloren worden! En ook hier kwam het meten van verbruik van water en energie weer ter sprake.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 191

Contact bureau: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Pensioenen? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.