Kring Pensioenen

Kring Pensioenen brengt actuariële professionals samen die op het gebied van pensioenen werkzaam zijn of die geïnteresseerd zijn in pensioenonderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele zaken op het gebied van pensioenen gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

Drs. P.M. Scheenstra AAG (Pascal), voorzitter

Ing J.W.C.A. van Strien AAG CERA (Jan-Willem), vicevoorzitter

Ir. F.A.M. Claes AAG (Frans)

E.T. Loijenga AAG (Eko)

Drs. J.T. Postmus AAG (Hans)

V.F. Vincent AAG MSc (Victor)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Gaat de stijging van de AOW-leeftijd te snel? (2 oktober 2018)

Tijdens de bijeenkomst van Kring Pensioenen stond de vraag “Gaat de stijging van de AOW-leeftijd te snel?” centraal.

 

Deze vraag is sinds 5 juni 2018, het publicatiemoment van het artikel ‘AOW-leeftijd kan vijf jaar later stijgen naar 67 jaar’ van drs. Daan Kleinloog AAG en drs. Tobias Bastian (beiden partner bij advieskantoor Sprenkels & Verschuren), in Het Financieele Dagblad zeer actueel te noemen. Na een aantal dagen werd de  titel in een krant al vertaald in: “Mensen minder oud: AOW-leeftijd kan omlaag”. Een reactie van minister Koolmees bleef niet uit. Maar ook na de zomer bleef het onderwerp actueel. Het onderwerp werd nadrukkelijk betrokken bij de discussie over het BEOOGDE Pensioenakkoord.

 

Daan Kleinloog belichtte het onderwerp vanuit statistische en actuariële argumenten door te bepalen wat een fair ingangsmoment voor de AOW is. Één van de conclusies is dat de wettelijk vastgelegde verhoging van de AOW leeftijd per 1 januari 2022 met de kennis van nu is gebaseerd op een te optimistische prognose. De presentatie en de prikkelende stellingen leidden tot een levendige discussie, waarbij met elkaar ook werd gesproken over de gezonde levensverwachting en de “oneerlijkheid” van het 1 op 1 doorvertalen van langer leven naar langer werken.

 

Tobias Bastian ging vervolgens in op de maatschappelijke gevoelens omtrent de gestegen ingangsmomenten van de AOW en, in het verlengde daarvan, de pensioenen. Deze insteek zorgde ook voor voldoende discussie, die veelal ging over de niet-uitlegbaarheid van de AOW-leeftijd in combinatie met pensioenrichtleeftijd en het daaruit volgende pensioencynisme en -verwarring.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 191

Contact bureau: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Pensioenen? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.