Kring Pensioenen

Kring Pensioenen brengt actuariële professionals samen die op het gebied van pensioenen werkzaam zijn of die geïnteresseerd zijn in pensioenonderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele zaken op het gebied van pensioenen gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

Drs. P.M. Scheenstra AAG (Pascal), voorzitter

Ing J.W.C.A. van Strien AAG CERA (Jan-Willem), vicevoorzitter

Ir. F.A.M. Claes AAG (Frans)

E.T. Loijenga AAG (Eko)

Drs. J.T. Postmus AAG (Hans)

V.F. Vincent AAG MSc (Victor)

 

Activiteiten

Bijeenkomst APF de toekomst of … de toekomst van het APF?( 16 april 2019)

Kring Pensioenen organiseerde een goed bezocht bijeenkomst met als onderwerp APF de toekomst of … de toekomst van het APF? Margreet Teunissen (voorzitter niet-uitvoerend bestuur van De Nationale APF) waagde zich, volgens haar eigen woorden, “als niet-actuaris in het hol van de leeuw”. Na een korte terugblik op de ontwikkelingen in pensioenland die aan de wieg stonden van het ontstaan van het APF, vertelde zij over de uitdagingen bij de oprichting van een APF-organisatie, zoals het bepalen van de governancestructuur en de inspraakmogelijkheden van het belanghebbenden. Het APF werd gepresenteerd als goed alternatief voor pensioenfondsen die schaalvoordelen zoeken, waarna aan de hand van een aantal stellingen gediscussieerd werd over de inspraakmogelijkheden bij een APF en het marktpotentieel voor APF’en.

 

Vervolgens gaf Ronald Doornbos (partner bij Focus Orange) een praktisch inzicht in een strategisch (her)oriëntatietraject, waarbij aansluiting bij een APF één van de mogelijke uitkomsten kan zijn. Een goed overzicht van de APF-markt werd besproken en hierbij werden opvallende verschillen zichtbaar. Ronald sprak de verwachting uit dat er in de komende jaren een consolidatie van single-client kringen naar multi-client kringen gaat plaatsvinden. Tijdens een door stellingen ondersteunde discussie werd duidelijk dat het merendeel van de aanwezigen een zonnige toekomst voor het APF in de Nederlandse pensioenfondsenmarkt zag.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 191

Contact bureau: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Pensioenen? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.