Dossier Enterprise Risk Management

In dit dossier vindt u informatie over:

 

 

 

  • De leidraad over de Solvency II risicomanagement functie, opgesteld door de AG-werkgroep ERM, biedt informatie over de vereisten aan de risicomanagement functie van een verzekeraar en de praktijk van het inrichten hiervan. De leidraad bestaat uit meerdere delen, waarbij het eerste deel ingaat op de verschillende vereisten aan de risicomanagement functie in Solvency II wet- en regelgeving. In het tweede deel wordt ingegaan op de aansluiting op het algemene ‘3 lines of defence’ principe en de manier waarop de risicomanagement functie in de praktijk kan worden ingericht. Download de Leidraad Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II (9 november 2016)

 

  • De leidraad ERM, opgesteld door de AG-werkgroep ERM, biedt actuariële en risicomanagement professionals een handvat voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De leidraad is onder meer gebaseerd op bestaande raamwerken voor risicomanagement zoals COSO ERM en het Standard's & Poors ERM-beoordelingskader. Download de Leidraad Enterprise Risk Management (ERM) (oktober 2016)