Indexatiedepots en toekomstbestendig indexeren in het nieuwe FTK

Publicatiedatum: 22 juni 2015

 

Onder het oude FTK-regime kon (veelal voor actieve deelnemers) een indexatiedepot worden gevormd, simpel gezegd een pot met geld met als enig doel om indexaties te financieren. In het nieuwe FTK is voorwaarde voor het verlenen van voorwaardelijke indexatie, dat wordt voldaan aan de vereisten voor toekomstbestendig indexeren. Eén van de redenen voor het invoeren van toekomstbestendig indexeren is de evenwichtige belangenafweging tussen jongeren en ouderen. Dit vertaalt zich in het nieuwe FTK in minder snel indexeren, een lagere kans op korten, en een langere periode van niet indexeren. Deze periode kan zelfs zo lang worden dat de huidige actieve deelnemers geen profijt van het indexatiedepot hebben omdat ze al niet meer actief zijn in het fonds (gewezen deelnemer of gepensioneerde) tegen de tijd dat er geïndexeerd gaat worden.

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is van mening dat de spelregels rond indexatiedepots, de evenwichtigheid niet in alle gevallen ten goede komt. Bovendien kan de aanpassing van het FTK tot gevolg hebben dat arbeidsvoorwaardelijke afspraken moeten worden opengebroken. Dat kan niet de bedoeling zijn van de aanpassing in het toezichtskader. Op 28 mei 2015 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) verschillende Q&A’s gepubliceerd die betrekking hebben op indexatiedepots (Q&A-nummers 1797-1799). De daar gepresenteerde methodiek is in veel gevallen niet passend met de afspraken die sociale partners in het verleden hebben gemaakt over de financiering van de indexatie in de pensioenregeling. Dit impliceert dat sociale partners over bestaande afspraken opnieuw moeten onderhandelen. Aan het slot van Q&A-nummer 1799, geeft DNB aan dat een eventuele reactie van staatssecretaris Klijnsma gevolgen kan hebben voor deze Q&A’s.

 

Als inbreng voor een mogelijke reactie van de staatssecretaris, geeft het AG in deze notitie een aantal alternatieven voor de behandeling van indexatiedepots in relatie tot toekomstbestendig indexeren. Daarnaast worden een aantal overwegingen meegegeven om toekomstbestendig indexeren alleen toe te passen op indexatie uit een algemene reserve en niet van toepassing te laten zijn op indexatie uit indexatiedepots.