Blogs verenigingsjaar 2015-2016

Iedere week wordt op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe blog gepubliceerd. Vakspecialisten delen beurtelings hun visie over een voor hen relevant topic in de financiële sector. Met de blogs wil het AG zich nog nadrukkelijker positioneren als kennispartner en het beroep van de actuariële professional promoten.