Haalbaarheidstoets - pensioenfondsen

Publicatiedatum: 25 januari 2016

 

Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet moet een pensioenfonds periodiek een haalbaarheidstoets uitvoeren. Vanuit de pensioenwereld is hierop verschillend gereageerd. Met deze notitie wil het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bijdragen aan de discussie en opties aanreiken voor verdere ontwikkeling en toepasbaarheid van de haalbaarheidstoets.

 

De haalbaarheidstoets geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. In artikel 22 van het Besluit FTK wordt beschreven hoe de haalbaarheidstoets moet worden uitgevoerd, waarbij in de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling nadere voorschriften zijn opgenomen over berekeningswijze, wijze van uitvoering en de te hanteren normen.