Regelingen en gedragscodes

In de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) vindt u alle informatie over de inhoud van de opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Ook vindt u hier de informatie over de toelatingseisen en de begeleiding die u geboden wordt.

 

De OER heeft betrekking op de volgende opleidingen:

 

  • Actuarieel Rekenaar (AR)
  • Actuarieel Analist (AAN)
  • Master of Actuarial Analytics (MAA)

 

Download Onderwijs en Examenregelingen

 

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)