De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip

Publicatiedatum: 17 februari 2016

 

Het volgen van ontwikkelingen die de actuariële aspecten van verschillende verzekeringsmarkten beïnvloeden is een belangrijke taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Dit komt onder meer tot uiting in position papers die het AG uitbrengt.

 

Het position paper De adequaatheid en volledigheid van het risicovereveningsmodel bezien vanuit het actuarieel premiebegrip. is geschreven naar aanleiding van een uitnodiging door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS) om een bijdrage te leveren aan een fundamentele discussie over de toekomst van de risicoverevening.

 

Deze uitnodiging sluit aan bij de oprichting van de Kring Zorg binnen het AG in 2015 met het streven om actuariële verdieping te geven op relevante maatschappelijke (zorg)thema’s en de professionele mening van de actuaris te laten horen op deze thema’s. Ontwikkelingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en specifiek het risicovereveningssysteem, zijn voor voor het AG aanleiding geweest om in 2015 de werkgroep ‘Risicoverevening’ in te stellen. Deze werkgroep heeft de opdracht om vanuit actuariële concepten en best practices een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van het risicovereveningsmodel.

 

De werkgroep “Risicoverevening” heeft de vraagstelling van het Ministerie van VWS opgepakt en schrijft dit paper vanuit het perspectief van de actuariële professie. De focus van dit paper ligt op de adequaatheid en de volledigheid van het risicovereveningsmodel beredeneerd vanuit de premiestelling. De doelgroep is primair het ministerie van VWS en andere ingewijde partijen bij de risicoverevening. Gangbare terminologie wordt als bekend beschouwd.