Een verkenning van een pensioenstelsel op basis van het zorgmodel

Publicatiedatum: 24 mei 2016

 

Het volgen van ontwikkelingen die de actuariële aspecten van het pensioenstelsel beïnvloeden, is sinds jaar en dag een belangrijke taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Dit komt tot uiting in de diverse rapporten, position papers en notities die het AG uitbrengt, waarin zij vanuit haar expertise een feitelijke achtergrond weergeeft, gecompleteerd met oplossingsscenario’s.

 

In de Hoofdlijnennota heeft Staatssecretaris Klijnsma aangekondigd als vervolg op de Nationale Pensioendialoog verder te kijken in hoeverre het huidige 2e pijler pensioensysteem verbeterd kan worden. Een van de onderwerpen is keuzevrijheid: kan de vrijheid om je verzekeraar te kiezen in het zorgstelsel ook toegepast worden bij de 2e pijler pensioenen en welke gevolgen dit heeft voor het huidige systeem.

 

De AG-commissie Pensioenen heeft de werkgroep “Zorgverzekeringsmodel” ingesteld en de opdracht gegeven de hierboven gestelde vraag te onderzoeken.

 

Bekijk de notitie Een verkenning van een pensioenstelsel op basis van het zorgmodel

 

Download de notitie Een verkenning van een pensioenstelsel op basis van het zorgmodel (PDF)