Implicaties bij afschaffing doorsneesystematiek

Publicatiedatum: 29 juni 2016

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) gaat in deze notitie in op de beoogde afschaffing van de doorsneesystematiek en de implicaties die daarvan het gevolg kunnen zijn. Deze notitie is een vervolg op het AG-rapport Doorsneesystematiek, veranderen of behouden. Het AG heeft in de eerste plaats de berekeningen die het CPB heeft uitgevoerd gerepliceerd. Daarnaast benoemt het AG enkele praktische consequenties die in het vervolg van de beleidsvorming in aanmerking genomen moeten worden. Ten behoeve van beleidsbepaling is het AG graag bereid vanuit de expertise en kennis van de markt commentaar en adviezen te leveren.

 

Bekijk de notitie Implicaties bij afschaffing doorsneesystematiek

Download de notitie Implicaties bij afschaffing doorsneesystematiek (PDF)