Word actief bij het Koninklijk Actuarieel Genootschap!

Steeds meer enthousiaste (actuariële) professionals zijn betrokken bij het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en zetten hun expertise en kennis in om het beroep actueel te houden. Zij zijn actief als lid van een van de vele specialistische commissies, kringen of werkgroepen of hebben zitting in het bestuur van de vereniging.

 

Het bureau van het AG verzorgt de nodige ondersteuning bij deze werkzaamheden en is met één of meerdere medewerkers direct verbonden aan de diverse geledingen.

 

Klik op de betreffende vacature voor een nadere beschrijving en (contact)informatie.

 

 

NB. Vacatures in de professionele staf van het AG vallen buiten deze vacaturebank.