AG Najaarscongres 2016

 

Het derde AG Najaarscongres met als thema Solidariteit, rechten en plichten.

 

Prof. dr. Paul de Beer leidt het thema in en licht dit toe vanuit een maatschappelijk oogpunt. Vervolgens voert u, aan de hand van een aantal stellingen die betrekking hebben op het thema en onder de professionele leiding van Gijs Weenink, een Lagerhuisdebat.

 

Tijdens het congres worden ook de Johan de Witt prijzen 2016 uitgereikt voor de beste wetenschappelijke scriptie en het beste artikel verschenen in het magazine De Actuaris.

 

Programma

13.30 uur

Ontvangst

14.00 uur

Welkom door ir. drs. Jeroen Breen AAG, algemeen directeur Koninklijk Actuarieel Genootschap, en interview met Jan Kars AAG, voorzitter Koninklijk Actuarieel Genootschap

14.05 uur

Presentatie en uitreiking Johan de Witt scriptieprijs 2016 en uitreiking Johan de Witt publicatieprijs 2016 door Jos Berkemeijer AAG, voorzitter Jury Johan de Witt prijs

14.40 uur

Inleiding thema Solidariteit door prof. dr. Paul de Beer

15.20 uur

Pauze

16.00 uur

Lagerhuisdebat onder leiding van Gijs Weenink

17.15 uur

Afsluiting congres door ir. drs. Jeroen Breen AAG

17.20 uur

Afsluitende borrel

 

Voorafgaand aan het AG Najaarscongres vindt de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Actuarieel Genootschap plaats. De ontvangst is vanaf 10.00 uur, de vergadering start om 10.30 uur en duurt tot 13.00 uur.