Leergang Productontwikkeling: hoe maakt u uw productontwikkeling succesvol?

Vanaf 3 september 2019, 7 dagdelen

Johan de Witt huis (Utrecht)

Geaccrediteerd voor 28 PE-punten

Contactpersoon: Inge Teutelink (030-6866159)

 

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor actuarieel professionals die affiniteit hebben met of de ambitie hebben om actief bezig te zijn met productontwikkeling. Programmeerkennis (R en/of Python) op basisniveau is gewenst om deze leergang succesvol te doorlopen.

 

Hoewel de cases grotendeels betrekking hebben op schadeverzekeringen, staat het proces rondom productontwikkeling centraal. Hierdoor is deze leergang ook geschikt voor professionals die in andere werkgebieden binnen de verzekeringswereld werkzaam zijn.

 

Doel                                       

U ontwikkelt zich in alle actuariële én bredere aspecten van productontwikkeling. Daarnaast traint u uw actuariële vaardigheid om risicopremies te schatten en tarieven te ontwikkelen en verbreedt uw kennis over de randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld marktontwikkelingen, die bepalend zijn bij succesvolle productontwikkeling.

 

Na deze leergang bent u in staat om:

 

  • de belangrijkste onderdelen van het productontwikkelingsproces te begrijpen;
  • de impact van aannames op de premie kwantitatief in te schatten;
  • het management te adviseren over de risico's en de invloed daarvan op het rendement van nieuwe producten;
  • alle belanghebbende partijen in het proces van productontwikkeling inzichtelijk te krijgen en effectief met hen samen te werken.

 

Docenten

  • Jan Hooper AAG FIA, partner
  • Melchior Mattens MSc AAG, actuaris
  • Drs. Suradj Gajadharsing AAG, actuaris
  • Dr. Angela van Heerwaarden AAG, actuarieel manager
  • Drs. Hans Koning, psycholoog en organisatieadviseur en trainer bij de A&O Groep

 

Programma

Bijeenkomst 1, 03-09-2019

Introductie, organisatiesensitiviteit, business case, strategie & prijs.

Net als in de praktijk ligt de focus op de goede voorbereiding met de opstelling van een business case. Ook maken we een ‘foto’ van de beginsituatie van de deelnemers om de cases van de leergang optimaal in te kunnen zetten.

 

Bijeenkomst 2, 17-09-2019

Stakeholders en marktonderzoek.

Productontwikkeling als project: hoe organiseer je het proces zó dat je iedereen meeneemt? Hoe manage je weerstanden en hoe ga je om met ethische kwesties? Welke interne en externe belangen kunnen er spelen en kun je het (besluitvormings- en ontwikkel) proces beïnvloeden? Hoe werkt het interruptieproces en wat is het juiste moment voor de go/no go beslissing?

 

Bijeenkomst 3, 01-10-2019

Pricing: behandeling van pricingelementen op hoofdlijnen.

De analysetechnieken (1-dimensionale analyse en GLM) worden behandeld. Welke data is geschikt en hoe kom je van de output naar een juiste risicopremie?

 

Bijeenkomst 4, 15-10-2019

Commerciële versus actuariële premie, brutering en CoC, risico’s inschatten en innovatie initiëren en begeleiden.

De risicopremie is berekend. De opslagen voor provisie, kosten en rendementsvereisten worden tijdens deze bijeenkomst besproken.

 

In het tweede deel van deze bijeenkomst, van 15.30u tot 17.30u, volgt een een innovatieworkshop van Robert Witteveen (We Invent) en gaat u dieper in op het innovatieproces van nieuwe producten en/of nieuwe productkenmerken.

 

Bijeenkomst 5, 29-10-2019

Selectie en gebruik van data met gebruik van Machine Learning.

De eigen ervaringsdata in de portefeuille schiet vaak tekort. Welke (Big Data) bronnen zijn er en welke Machine Learning technieken zijn voor pricing goed toepasbaar? Voor nieuwe situaties is er nog geen handboek, maar je kunt veel leren van de succes- en ‘minder succes’ verhalen van anderen.

 

Bijeenkomst 6, 12-11-2019

Juridische kaders en DNB, Parp en Profit Test.

De regelgeving met betrekking tot consumentenbescherming is belangrijk om te kennen. Het regent afkortingen (KNVB, AFM, PARP, DNB, etc.), maar de bijeenkomst is zeker níet saai! Het blijken ook heel goede handvatten om de processen in de organisatie in te richten.

 

Bijeenkomst 7, 26-11-2019

Adviesvaardigheden, monitoring en documenteren.

Alles komt nog eens bij elkaar tijdens deze afsluitende bijeenkomst: hoe zorg je dat het werk niet voor niets is gedaan, hoe richt je de documentatie en monitoring goed in en hoe vult een actuarieel professional zijn/haar rol als adviseur goed in?

 

In company en meer informatie

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Inge Teutelink op telefoonnummer 030-6866159 of per e-mail inge.teutelink@ag-ai.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u bij Inge terecht.