Leergang Productontwikkeling: hoe maakt u uw productontwikkeling succesvol?

Studielast: 7 lesdagen

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)

PE-punten: Geaccrediteerd voor 28 PE-punten, waarvan 5 generieke punten

Inschrijven: De volgende leergang vindt plaats in het voorjaar van 2019.

Contactpersoon: Harmen van der Panne (030-6866311)

 

Doelgroep

De leergang is bij uitstek geschikt voor actuariële professionals, IT-ers, product developers en marketing managers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten bij een verzekeraar.

 

Hoewel de cases in de leergang grotendeels betrekking hebben op schadeverzekeringen staat het proces rondom productontwikkeling centraal. Hierdoor is deze leergang ook geschikt voor professionals die in andere werkgebieden binnen de verzekeringswereld werkzaam zijn.

 

Doel                                       

Tijdens de leergang ontwikkelt u zelf een nieuw product waarbij alle aspecten van productontwikkeling aan bod komen. U vergroot uw kennis over de randvoorwaarden, zoals marktontwikkelingen en interne en externe belangen, die bepalend zijn bij succesvolle productontwikkeling.

 

Na deze leergang bent u in staat om:

 

  • de diverse belanghebbende partijen in het proces van productontwikkeling inzichtelijk te krijgen;
  • de belangrijkste onderdelen van het productontwikkelingsproces op hoofdlijnen te begrijpen;
  • de impact van aannames op de premie in te schatten;
  • het management te adviseren over de risico's en de invloed daarvan op het rendement van nieuwe producten.

 

Docenten

  • Drs. Jan Hooper AAG is hoofddocent bij de leergang Productontwikkeling en medeeigenaar van Arcturus;
  • Drs. Hans Koning is psycholoog, organisatieadviseur en trainer bij de A&O Groep en als docent verbonden aan het Actuarieel Instituut;
  • Voor de workshop Big Data zetten we verschillende experts in.

 

Programma

De leergang Productontwikkeling wordt op woensdagen aangeboden en bestaat uit 7 dagdelen.

 

Dag Onderwerp
1

Stakeholders; organisatiesensitiviteit; productintroductie; marketing.

2

Business case; go/no go beslissing; interruptieproces.

3 Masterclass Small Data/Big Data; aannames.
4

Pricing: Behandeling van pricingelementen op hoofdlijnen.

5

Commerciële versus actuariële premie; brutering en CoC; risico’s inschatten.

6

Juridische kaders en DNB; Parp; Profit Test.

7

Adviesvaardigheden; monitoring; documenteren.

 

In company en meer informatie

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, Cliëntmanager opleiding & ontwikkeling, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u bij Harmen terecht.