Leergang Corporate Risk

Studielast: 4 lesdagen

Locatie: Johan de Witt huis (Utrecht)
Data: voor 2020 volgen binnenkort

PE-punten: geaccrediteerd voor 24 PE-punten

Contactpersoon: Harmen van der Panne (030-6866311)

 

Wat onderscheidt succesvolle van minder succesvolle organisaties? Hoe identificeer je tijdig risico’s, neem je passende maatregelen en vertaal je op effectieve wijze kansen in actie? Het lijkt voor de hand te liggen, maar steeds opnieuw worden we met voorbeelden geconfronteerd waarin risico’s hard toeslaan en in gevallen leiden tot de ondergang van ondernemingen.


Het is daarom van belang risico’s tijdig te identificeren en op waarde te schatten, zodat acties kunnen worden afgeleid en het risicoprofiel binnen de perken wordt gehouden. Met andere woorden: het vastleggen van de risk appetite.

 

Doel

Doel van de leergang is dat u zich, aan de hand van casussen, verschillende methodes en instrumenten voor corporate risk management eigen maakt.

 

Doelgroep

Deze leergang is voor actuarissen en actuarieel- en financieel professionals die hun kennis van corporate risk willen verbreden en verdiepen.

 

Programma

 

Dag 1: Inleiding

 • Waar liggen de risico's

 • Hoe identificeren wij de risico's

 • Overzicht risicomanagementproces - COSO, ISO, etc.

 • Praktische voorbeelden

 • Casus deel 1

   

  Dag 2: Risico Assessment

 • Risico Assessment methoden (Self assessment, Scenario-Analyse)

 • Hoe kunnen de biases worden vermeden?

 • Hoe kunnen mensen over thema's spreken, die ongemakkelijk zijn?

 • Casus deel 2

   

  Dag 3: Risico-indicatoren en risicomanagement

 • Definiëren van risico-indicatoren.

 • Hoe wordt een risicomeetsysteem met risico-indicatoren opgezet?

 • Welke mogelijkheden biedt Business Intelligence?

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een zinvolle implementatie van een risicomeetsysteem mogelijk te maken?

 • Casus deel 3

 • Welke risicomanagement alternatieven zijn er?

 • Welke elementen van een risicomanagementsysteem zijn nodig?

 • Casus deel 4

   

  Dag 4: Risicocultuur en risk appetite

 • Risk appetite definiëren en implementeren

 • Casus deel 5

 • Elementen en implementatie van een risicocultuur

 • Meten van een kwaliteit van de risicocultuur

 • Casus deel 6

 

Docent

Dr. Gerrit Jan van den Brink RA is Chief Financial & Risk Officer bij Standard Life Assurance Ltd in Frankfurt am Main en verzorgt daarnaast onderwijs aan diverse universiteiten.

 

In company en meer informatie

Deze leergang In company volgen? Neem voor een offerte op maat vrijblijvend contact op met Harmen van der Panne, business development lead, op telefoonnummer 030-6866311 of per e-mail harmen.vanderpanne@ag-ai.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ook dan kunt u bij Harmen terecht.