Vervolgnotitie Koninklijk Actuarieel Genootschap inzake afschaffing doorsneesystematiek (eerste bijlage)

Publicatiedatum: 31 juli 2017

 

In november 2014 heeft Koninklijk Actuarieel Genootschap een rapport uitgebracht over de eventuele afschaffing van de doorsneesystematiek. In juni 2016 is in vervolg daarop een notitie opgesteld over de implicaties van de afschaffing. Deze notitie is een technische uitwerking op een aantal deelonderwerpen uit de eerdere notitie. Invalshoek en focus hierbij is een nieuw fiscaal stelsel. Het AG gaat in deze notitie dus niet in op vormgeving van pensioencontracten binnen een nieuw pensioenstelsel. De uiteindelijke vormgeving van het fiscaal kader is daarmee uiteraard wel onlosmakelijk verbonden.

 

Deze vervolgnotitie veronderstelt van de lezer een gedegen voorkennis aangaande de discussie over de afschaffing van de doorsneesystematiek. Pensioenspecialisten die zich eerder hebben verdiept in deze problematiek vormen de doelgroep. Andere lezers raden wij aan eerst het aangehaalde rapport en onze eerdere notitie te lezen.