Bevindingen AG onderzoek flexibele AOW

Publicatiedatum: 29 augustus 2017

 

Een flexibele AOW – waarbij de AOW (gedeeltelijk) eerder of later kan ingaan – is twee keer onderwerp geweest van een wetgevingstraject en staat nog steeds hoog op de politieke agenda.

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft na overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader onderzoek gedaan naar de aandachtspunten en uitvoerbaarheid van een eventuele introductie van een flexibele AOW. Het AG blijft daarbij weg van een waardeoordeel over politieke vraagstukken zoals herverdeling. Het AG heeft de flexibele AOW beoordeeld vanuit het uitgangspunt “actuariële neutraliteit”. De belangrijkste bevindingen van het AG zijn samengevat.