De grote impact van IFRS 17 Insurance Contracts voor verzekeraars

30 mei 2017 vond bij het Verbond van Verzekeraars een informatiebijeenkomst over IFRS 17 Insurance Contracts plaats. Ruim 120 financials vanuit de achterban van het AG, het Verbond en de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen van de NBA waren hierbij aanwezig om zich voor te bereiden op de gevolgen van de implementatie van deze nieuwe standaard.

 

Tijdens de bijeenkomst werden de belangrijkste kenmerken van IFRS 17 door specialisten toegelicht. Aan de hand van rekenvoorbeelden werd het effect getoond op financiële rapportages van verzekeraars. Ook werd dieper ingegaan op de samenloop van IFRS 9 ‘Financial Instruments’ met IFRS 17. Tijdens de bijeenkomst werd tevens toegelicht waarom de implementatie van IFRS 17 zo complex en omvangrijk zal zijn. Lees een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst>>