Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps)

Publicatiedatum: 18 december 2017

 

Donderdag 8 maart 2018 stuurde de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer.

 

Op verzoek van het Ministerie heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) door middel van berekeningsmethoden en voorbeeldberekeningen onderzoek gedaan naar onder meer:

 

  • De financiële consequenties van het wijzigen van de standaardverdeling van verevening naar conversie.
  • Het hanteren van eenvoudigere en meer eenduidige rekenregels voor DB- en DC-regelingen.
  • De financiële consequenties voor ex-partners en pensioenuitvoerders bij de berekening van het bijzonder partnerpensioen over de (voor)huwelijkse periode.

 

De uitkomsten van deze onderzoeksvragen zijn door het AG in een notitie vastgelegd en deze notitie is meegezonden als bijlage bij de Kamerbrief.

 

Downloads

Bekijk de AG notitie Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Download de AG notitie Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (PDF)

 

Kamerbrief en bijlagen