De UFR als sluipmoordenaar?

Publicatiedatum: 20 maart 2018

 

De Ultimate Forward Rate (UFR) speelt voor pensioenfondsen een belangrijke rol bij het bepalen van de dekkingsgraad, de premie en wettelijk voorgeschreven prognoseberekeningen, zoals het herstelplan en de haalbaarheidstoets. In een artikel van de werkgroep UFR van het Koninklijk Actuarieel Genootschap wordt de invloed van het dalende niveau van de UFR op de voorziening pensioenverplichtingen en de waardebepaling van de pensioenopbouw voor pensioenfondsen geschetst. Ook komen de effecten van verschillende methodieken van het voorspellen van verwachte niveaus van de toekomstige rentes aan de orde. Lees het artikel>>