Actuarial Association Europe (AAE)

De commissies van Actuarial Association Europe (AAE) komen minimaal twee per jaar bij elkaar: in het najaar in combinatie met de Jaarvergadering en ieder voorjaar. Tussentijdse afstemming geschiedt per e-mail en conference calls.

 

 

International Actuarial Association (IAA)

De commissies van de International Actuarial Association (IAA) komen twee per jaar bij elkaar: ieder voorjaar en ieder najaar. Tussentijdse afstemming gebeurt per e-mail, telefoon en via electronisch stemmen.

 

 

      

CERA Global Association (CGA)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is één van de oprichters van CERA Global Association (CGA). CGA vergadert maandelijks, veelal telefonisch. Afstemming geschiedt via e-mail, telefoon en tijdens de IAA vergaderingen waar vergadertijd voor CGA wordt ingepland.

 

 

Heeft u interesse om aan een CERA studie te beginnen? Ga dan naar het opleidingsaanbod van het Actuarieel Instituut.