Internationaal

Internationaal wordt binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)  ingevuld door een groep internationaal vertegenwoordigers die, vanuit hun eigen expertise, internationaal actief zijn binnen de International Actuarial Association (IAA), Actuarial Association of Europe (AAE) en de CERA Global Association (CGA). 

 

Het belang van Internationaal

Actuaris is een wereldwijd beroep. Het grensoverschrijdend belang is toegenomen door onder meer de globalisering en de digitalisering, de internationaal gedreven regelgeving zoals Solvency II, IORP II, IFRS, ICS, en duurzaamheid. Door de digitalisering kunnen kennis en kunde makkelijker worden gedeeld, zoals via internet en webinars.

Internationaal levert een grote bijdrage aan de professionaliteit van de beroepsgroep zoals standaarden die waar mogelijk worden overgenomen (in de vorm van zoals de Dutch Standard of Practices), opleiding zoals via de Education Syllabus (IAA), de Core Syllabus (AAE) met de mutual recognition binnen de AAE-landen en Zuid-Afrika, kennisuitwisseling Permanente Educatie én consultaties van supranationale organisaties en publicaties.

 

Samenstelling internationaal vertegenwoordigers

De internationaal vertegenwoordigers zijn gelinkt aan de diverse AG-commissies, zodat uitwisseling van kennis en informatie geborgd wordt. De internationale activiteiten van het AG worden gecoördineerd door een internationaal coördinator met ondersteuning vanuit het Bureau AG.

 

Portefeuillehouder bestuur AG: -

Internationaal coördinator: drs. John Oost AAG RBA

Contact Bureau AG: Pascale Mandjes-Heese

 

De namen van de internationaal vertegenwoordigers kunnen worden gevonden bij de nadere toelichting van de IAA, AAE en CERA.

 

Laatste ontwikkelingen

Met enige regelmaat verschijnen vanuit de IAA en AAE publicaties, reacties op onder andere consultaties en worden webinars georganiseerd. Kijk daarom regelmatig voor meer informatie over internationale ontwikkelingen op de websites www.actuaries.org (IAA) en www.actuary.eu (AAE).

 

Leden van het AG kunnen zich via de website van de AAE en/of IAA aanmelden voor periodieke nieuwsbrieven/nieuwsberichten. Na registratie voor een member login is het ook mogelijk om de besloten delen van de websites te bezoeken.

Links