Actuarial Association Europe (AAE)

De commissies van Actuarial Association Europe (AAE) komen minimaal twee per jaar bij elkaar: in het najaar in combinatie met de Jaarvergadering en ieder voorjaar. Tussentijdse afstemming geschiedt per e-mail en conference calls.

 

 

International Actuarial Association (IAA)

De commissies van de International Actuarial Association (IAA) komen twee per jaar bij elkaar: ieder voorjaar en ieder najaar. Tussentijdse afstemming gebeurt per e-mail, telefoon en via electronisch stemmen.

 

 

      

 

 

International Congres of Actuaries (ICA)

              4 - 8 juni 2018

CERA Global Association (CGA)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is één van de oprichters van CERA Global Association (CGA). CGA vergadert maandelijks, veelal telefonisch. Afstemming geschiedt via e-mail, telefoon en tijdens de IAA vergaderingen waar vergadertijd voor CGA wordt ingepland.

 

 

Heeft u interesse om aan een CERA studie te beginnen? Ga dan naar het opleidingsaanbod van het Actuarieel Instituut.