Commissie Actuarial Data Science

Doel en taakstelling

Het aandachtsgebied van de Commissie Actuarial Data Science (ADS) beslaat alle aspecten van Data Science, zowel binnen het actuariële werkveld als bij aanpalende werkgebieden en sectoren.

 

De commissie ADS valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder ADS in het bestuur AG en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd bij datasciencevraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering:

 

• Levert concrete input voor PE;

• Geeft input voor inbedding van ADS in de reguliere actuariële opleiding;

• Ontwikkelt user cases voor de actuarieel professional;

• Profileert de actuarieel professional in het Data Sciencedomein.

 

Dit moet intern en extern bijdragen aan het verhogen van de erkenning die de actuariële beroepsgroep heeft op dit terrein. Vanwege het brede toepassingsgebied zal regelmatig overleg worden gepleegd en worden samengewerkt met andere relevante AG-commissies.

 

Samenstelling

F. Pardoel FRM MSc (Frank), voorzitter

Ir. L.F.C.N.H. van Beurden AAG (Laurens)

Drs. D.F. Frijmersum AAG (Derk)

R.S. Roosen (Reinier)

Drs. P.C.F. Ruesink AAG RBA (Peter)

B.M. Tautan AAG MSc (Bogdan)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Ron van Ooijen AAG

 

Internationaal

Linking pin: drs. Corné van Iersel AAG CERA