Commissie Actuarial Data Science

Doel en taakstelling

Het aandachtsgebied van de Commissie Actuarial Data Science (ADS) beslaat alle aspecten van Data Science, zowel binnen het actuariële werkveld als bij aanpalende werkgebieden en sectoren.

 

De commissie ADS adviseert het bestuur bij Data Science vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering. Nader bepaald:

 

  • profileert de actuarieel professional in het Data Science domein;
  • geeft input voor inbedding van ADS in de reguliere actuariële opleiding en Permanente Educatie;
  • ontwikkelt user cases voor de actuarieel professional.

 

Samenstelling

F. Pardoel FRM MSc (Frank), voorzitter 
Ir. L.F.C.N.H. van Beurden AAG (Laurens)

Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), secretaris

Drs. P.J.T. Marres AAG (Pieter) 
I.S. Nonneman MSc (Iris) 
Ir. drs. I. van Riel AAG (Ingrid) 
Drs. P.C.F. Ruesink AAG RBA (Peter) 
B.M. Tautan AAG MSc (Bogdan)
M.W.D. Westra MSc AAG FRM (Martijn)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: ir. drs. Ingrid van Riel AAG

 

Internationaal

Linking pin: B.M. Tautan MSc AAG (Bogdan), F. Pardoel FRM MSc (Frank)