Commissie Zorg

Het actuariële domein zorgverzekeringen is sterk in beweging. De ontwikkelingen op dit terrein maakt dat het bestuur AG besloten heeft hiervoor een aparte commissie op te richten.

 

Doel en taakstelling

Bijdragen aan het (laten groeien van het) vertrouwen van het publiek/de maatschappij in het vakmanschap van de actuarieel professional. Het AG, en daarbinnen de commissie Zorg –gericht op zorg thema’s- biedt een platform voor professionals die:

 

  • vraagstukken kunnen kwantificeren;
  • transparant zijn;
  • (risico’s) kunnen signaleren; en
  • betrokkenheid tonen bij maatschappelijk relevant vraagstukken.

 

De Commissie Zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Zorg in het bestuur AG en adviseert het bestuur bij vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering. Nader bepaald:

 

  • Volgt de ontwikkelingen met actuariële impact op dit domein;
  • Verwoordt actuariële implicaties op (wijzigingen in) dit domein;
  • Levert inhoudelijke input vanuit actuarieel perspectief ten behoeve van de maatschappelijke discussie op het gebied van zorgverzekeringen;

  • Adviseert het bestuur AG gevraagd en ongevraagd over vraagstukken binnen dit domein.

 

Samenstelling

Drs. A.S ten Have AAG CERA (Albert), voorzitter

Drs. ir. E.J. Bramer (Erwin)

Drs. MSc J.A.N. Houtepen AAG MBA (Judith)

Drs. C.J. Jansen-Dirksen AAG (Cleo)

Dr. R.H.M.A. Kleynen AAG (Ruud)

Drs. N.A.A. Marquinie AAG (Noud)

B. van Wel (Bas)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Lotte van Delft AAG