Eindtermen opleiding Actuaris en Actuarieel Analist

Eindtermen opleiding Actuaris AG

In dit document zijn de eindtermen vastgelegd ten behoeve van de opleiding tot Actuaris AG. Deze eindtermen geven de te bereiken eindkwalificaties voor studenten weer en geven een overzicht van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingsaspecten waarover een student minimaal dient te beschikken aan het einde van de opleiding.

 

De toelatingseisen voor het verkrijgen van de titel AAG zijn vastgesteld door het Koninklijk Actuarieel Genootschap en vallen buiten het bereik van dit document. Voor toelating tot het AG als lid is het in ieder geval vereist dat studenten een door het AG geaccrediteerde opleiding succesvol hebben doorlopen. Het document is bedoeld voor alle instellingen die een opleiding tot actuaris aanbieden.

 

De eindtermen voor de actuaris dienen afgedekt te zijn in het opleidingsprogramma van de onderwijsaanbieders. Dit dient door de onderwijsinstelling aangetoond te worden in een door het AG uit te voeren accreditatieproces. Download de eindtermen opleiding Actuaris AG>>

 

Eindtermen opleiding Actuarieel Analist AG

In dit document zijn de eindtermen vastgelegd ten behoeve van de opleiding tot Actuarieel Analist AG. Deze eindtermen geven de te bereiken eindkwalificaties voor studenten weer en geven een overzicht van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingsaspecten waarover een student minimaal dient te beschikken aan het einde van de opleiding.

 

De toelatingseisen voor het verkrijgen van de titel Actuarieel Analist AG zijn vastgesteld door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Voor toelating tot het AG als lid Actuarieel Analist AG is het in ieder geval vereist dat studenten een door het AG geaccrediteerde opleiding succesvol hebben doorlopen. Het document is bedoeld voor alle instellingen die een opleiding tot Actuarieel Analist aanbieden.

 

De eindtermen voor Actuarieel Analist AG dienen afgedekt te zijn in het opleidingsprogramma van de onderwijsaanbieders. Dit dient door de onderwijsinstelling aangetoond te worden in een door het AG uit te voeren accreditatieproces. Download de eindtermen opleiding Actuarieel Analist AG>>