Raad van Vertrouwenspersonen

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) kent een gedragscode. Deze code is afgeleid van het Reglement van Orde (RvO) en bevat een aantal gedragsprincipes die centraal staan in de uitoefening van het actuarieel beroep en het handelen van de actuarieel professional.

 

Wordt u in uw werk geconfronteerd met een situatie die (mogelijk) conflicteert met de beginselen van de gedragsprincipes en waarmee u als actuarieel professional niet of moeilijk binnen uw eigen organisatie of de beroepsvereniging AG terecht kunt? Dan biedt een overleg met een vertrouwenspersoon van het AG wellicht uitkomst.

 

Vertrouwenspersoon AG

Vertrouwenspersonen zijn actuariële professionals met kennis van en ervaring van het werkterrein waarop actuarissen en actuarieel analisten actief zijn. De vertrouwenspersoon biedt ondersteuning en geeft advies aan beroepsgenoten bij (ethische) dilemma’s.
 

Uiteraard is de vertrouwenspersoon verplicht tot geheimhouding van datgene wat hem bij de uitoefening van zijn taak als vertrouwenspersoon bekend is geworden.

 

Probleempunten die een andere achtergrond hebben zoals vaktechnische zaken, juridische vragen of arbeidsproblemen behoren overigens niet tot het taakveld van de vertrouwenspersoon.

 

AG

Het bestuur AG wil van ethiek een permanent aandachtpunt in de vereniging maken. Het instellen van een Commissie Vertrouwenspersonen maakt daarvan onderdeel uit. De ondersteuning die de Commissie Vertrouwenspersonen aan de leden AG biedt is vastgelegd in een protocol.

Raad van Vertrouwenspersonen

drs. A.G.M. den Hartogh AAG (Anton)

M. 06-51256027

E. anton.den.hartogh@aon.com

Branche: pensioenen

 

R. Kruijff AAG (Ruud)

M. 06-53146062

E. kruijff.ruud@gmail.com

Branche: pensioenen

 

J.J. Verbaan AAG CERA (Joke)

M. 06-10839645

E. joke_verbaan_aag@hotmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/jokeverbaan/

Branche: verzekeringen 

 

drs. R.H.M. Willems AAG (Roel)

M. 06-22925716

E. Rhmwillems@hotmail.com

Branche: verzekeringen, pensioenen, zorg