Blogs verenigingsjaar 2020-2021

Iedere week wordt op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een nieuwe blog gepubliceerd. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant topic. Met de blogs wil het AG zich nog nadrukkelijker positioneren als kennispartner en het beroep van de actuariële professional promoten.