Prognosetafel AG2020

Publicatiedatum: 9 september 2020

 

Al decennialang neemt de levensverwachting toe, zowel in Nederland als in de ons omringende landen. Dit heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting belangrijk om een inschatting van de toekomstige geldstromen te kunnen maken en zo voorzieningen vast te stellen.

 

Met de publicatie van de Prognosetafel AG2020 presenteert het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) zijn meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De Prognosetafel AG2020 vervangt de Prognosetafel AG2018.

 

De belangrijkste kenmerken van de Prognosetafel AG2020 zijn:

 

  • Met de Prognosetafel AG2020 kan een inschatting van de sterfte worden gegeven die ver in de toekomst ligt. Het is mogelijk in de berekening van levensverwachtingen en voorzieningen rekening te houden met de verwachte toekomstige ontwikkeling van sterfte.
  • De Prognosetafel AG2020 is, naast op historische sterfte in Nederland, ook gebaseerd op de sterfte in een aantal Europese landen met een vergelijkbare welvaart. Deze combinatie van data zorgt voor een stabiel model dat minder gevoelig is voor incidentele Nederlandse afwijkingen in een bepaald jaar.
  • De Prognosetafel AG2020 is gebaseerd op een stochastisch model, waardoor het voor pensioenfondsen en verzekeraars mogelijk is verschillende sterftescenario’s te genereren.

 

Na het verschijnen van AG2018 zijn diverse analyses uitgevoerd om tot de Prognosetafel AG2020 te komen. Deze zijn mede ingegeven door vragen en opmerkingen vanuit de beroepsgroep. Met deze analyses zijn mogelijkheden onderzocht om het model verder te verfijnen. De keuze voor het AG2020 model heeft plaatsgevonden op basis van een aantal statistische modelselectiecriteria uit de wetenschap. Modeluitkomsten moeten daarnaast plausibel en uitlegbaar zijn. Ook de stabiliteit en robuustheid van het model is een belangrijke factor. Tenslotte is coherentie een belangrijk criterium en dat betekent dat de toekomstige sterfte in Nederland en in de geselecteerde Europese landen niet substantieel gaat divergeren.

 

In deze publicatie gaat de AG-Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) nader in op de totstandkoming en uitkomsten van de Prognosetafel AG2020.