logo
Koninklijk Actuarieel Genootschap
verenigingsjaar 2018-2019 - 15 januari 2019
  Beoordeling betrouwbaarheid DNB
Geachte mevrouw Mandjes-Heese (Superuser),

Op grond van de pensioenrichtlijn IORPII kan de certificerend (waarmerkend) actuaris het houderschap van de Actuariële Functie vervullen. In het ‘Open Boek Toezicht’ geeft DNB aan dat onder meer de sleutelfunctiehouders (bij pensioenfondsen) worden getoetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid.

 

Het AG heeft aan DNB te kennen gegeven dat wat haar betreft de betrouwbaarheid van de certificerend actuaris –ook in de rol als houder van de Actuariële Functie– voldoende is geborgd door inschrijving in het (openbaar) Register van certificerend actuarissen met de daaraan verbonden vereisten (waaronder een Verklaring Omtrent Gedrag).

 

DNB stelt in reactie hierop dat een VOG-verklaring -ook in de meest uitgebreide variant- minder omvangrijk is dan de betrouwbaarheidstoets die DNB uitvoert. DNB raadpleegt niet alleen justitiële en fiscale antecedenten, maar raadpleegt ook haar eigen toezichtregisters, die van de AFM en een aantal andere kleinere registers (bv het faillissementsregister). DNB heeft daarvoor speciaal een wettelijke bevoegdheid gekregen en kan hiertoe bronnen benaderen die voor andere partijen niet toegankelijk zijn.

 

Kort gezegd: dus ook de certificerend actuaris opgenomen in het AG-register wordt alsnog voor het houderschap van de Actuariële Functie getoetst door DNB op betrouwbaarheid.

 

Het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek dient te worden ingevuld; dit formulier vindt u via http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-214165.pdf.

 

Met het Aanvraagformulier Betrouwbaarheidsonderzoek dient ook een kopie paspoort en een (uitgebreid) CV te worden ingediend. De voorwaarden waaraan het CV moet voldoen vindt u via http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-236332.pdf.

logo
OFFICE: GROENEWOUDSEDIJK 80 | P.O. BOX 2433 | 3500 GK UTRECHT | THE NETHERLANDS
T +31(0)30 686 61 50 | E INFO@AG-AI.NL | W WWW.AG-AI.NL