Zoekresultaten
In de module Nieuws zijn 9 resultaten gevonden.
In de module Pagina's (bekijken) zijn 7 resultaten gevonden.
In de module agenda documenten zijn 10 resultaten gevonden.
In de module Links zijn 2 resultaten gevonden.
In de module Agenda zijn 4 resultaten gevonden.


Totaal 32 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4
2 juni 2020
Coronavirus (COVID-19): colleges, lessen, examens en PE-bijeenkomsten van het AI

Het Actuarieel Intituut (AI) heeft, in navolging van de adviezen van het kabinet, besloten alle colleges en lessen dit studiejaar alleen nog online aan te bieden. De geplande examens gaan door en worden met COVID-19 maatregelen in het Johan de Witt huis georganiseerd, indien dat noodzakelijk is. Wij plannen deze examens tussen 11.00 en 15.00 uur om OV-gebruik in de spitsuren te voorkomen. Nadere berichtgeving hierover volgt via de opleidingscoördinator.

 

Alle fysieke bijeenkomsten in het kader van Permanente Educatie (PE) zijn tot 31 juli 2020 geannuleerd. Om u toch in de gelegenheid te stellen de komende weken PE-punten te halen, bieden wij vanaf eind maart verschillende webinars aan. Kijk hiervoor in onze online agenda, houd onze berichtgeving goed in de gaten en volg ons ook op LinkedIn en Twitter (@AInstituut125).

 

Het AI volgt ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan jacqueline.vanhoven@ag-ai.nl (opleidingen) of inge.teutelink@ag-ai.nl (PE-bijeenkomsten).

details

7 april 2020
AG-Commissie Sterfte Onderzoek: effecten levensverwachting Covid-19 op korte en lange termijn

De Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) en de werkgroep Prognosetafels van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) werken momenteel aan de voorbereidingen van de Prognosetafel AG2020, waarmee de levensverwachting in Nederland kan worden ingeschat. Er wordt op dit moment veel gesproken over de mogelijke effecten van het coronavirus (Covid-19) op de levensverwachting. Wij zullen uiteraard proberen alle nieuwe informatie die beschikbaar komt zoveel mogelijk mee te nemen bij het maken van toekomstige prognoses voor sterftekansen en levensverwachtingen. We vinden het echter te vroeg nu al beweringen te doen over de orde van grootte van de effecten van het virus. Dat heeft een aantal redenen, die we hieronder uiteenzetten.

 

Ontoereikendheid van data

De gegevens over het aantal extra sterftegevallen zijn nog ontoereikend. Naar alle waarschijnlijkheid zullen door het virus in 2020 meer Nederlanders overlijden dan in voorgaande jaren. Ook in jaren met een griepepidemie nemen we echter waar dat er meer mensen overlijden. Zo rapporteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedurende de griepepidemie van de winter 2017/2018 een oversterfte van ruim 9.000 sterftegevallen[1]. We weten inmiddels dat ouderen en mensen met bestaande aandoeningen een relatief grote kans hebben om te overlijden aan het virus, maar het is op dit moment nog niet duidelijk hoe groot het aantal extra sterftegevallen door Covid-19 in 2020 zal zijn.

 

Naarmate er meer wekelijkse sterftecijfers bekend worden en we meer informatie over sterfte per leeftijd en geslacht krijgen, kunnen we mogelijk een betere inschatting maken van de impact van het virus. Getallen die nu vaak genoemd worden om een eerste indruk te krijgen zijn nog onbetrouwbaar. Het aantal gerapporteerde infecties hangt bijvoorbeeld af van de intensiteit waarmee getest wordt en mensen die besmet zijn, maar geen symptomen vertonen, komen relatief weinig voor in de gegevens. Daarnaast is het aantal gestorvenen geen goede inschatting van het uiteindelijke aantal sterftegevallen zolang er nog veel geïnfecteerden zijn.

 

Effecten op de korte en lange termijn
Wanneer we spreken over het effect op de levensverwachting moeten we onderscheid maken tussen twee mogelijke definities. Bij de berekening van de periodelevensverwachting voor 2020 baseren we ons op de sterftekansen uit dat jaar en gaan we ervan uit dat die in de toekomst niet meer veranderen. De cohortlevensverwachting voor 2020 houdt daarentegen wel rekening met verwachte toekomstige sterfteontwikkelingen. Veranderingen in die levensverwachting zijn dan ook een betere indicatie voor veranderingen in de voorzieningen die pensioenfondsen en pensioenverzekeraars aan moeten houden. Waar de periodelevensverwachting voor 2020 vooral iets zegt over de korte termijn, zal de bijbehorende cohortlevensverwachting vooral afhangen van effecten op de lange termijn.

 

We weten niet of de oversterfte door Covid-19 structureel van aard zal zijn. Als er een vaccin gevonden wordt dat permanent bescherming biedt, zullen er straks minder slachtoffers te betreuren zijn bij een eventuele terugkeer van het virus. Het zou kunnen dat de ouderen die een infectie met het virus overleefd hebben bovengemiddeld weerbaar zijn en dus een hogere levensverwachting hebben. Maar wanneer na genezing van de infectie sprake is van blijvende schade aan (bijvoorbeeld) de longen, zal juist een lagere resterende levensduur verwacht mogen worden. Als mensen die aan de gevolgen van corona overlijden vaak al een lagere levensverwachting dan hun leeftijdsgenoten hadden, zal de grootte van de verschuiving beperkter zijn. En omdat ook de zorg voor patiënten met andere aandoeningen onder druk kan komen te staan indien ziekenhuizen overbelast raken, is nog weinig met zekerheid te zeggen over effecten op de levensverwachtingen in 2021 en daarna voor de Nederlanders die op dat moment in leven zijn.

 

De rol van de actuaris
Actuariële prognoses hebben een aantal specifieke kenmerken en doelstellingen. Ten eerste maakt de lange tijdshorizon waarmee onze beroepsgroep gewoonlijk te maken heeft het onderscheid tussen incidentele en structurele effecten extra belangrijk. Daarnaast is voor actuarissen een inschatting van de onzekerheid in een prognose vrijwel net zo belangrijk als de prognose zelf. En ten derde behoort het ook tot onze taak om elke inschatting zo objectief mogelijk te maken en eventuele subjectieve aannamen zo helder mogelijk te motiveren.
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM zorgen ervoor dat steeds meer betrouwbare gegevens beschikbaar komen. Als Commissie zullen we samen met de Werkgroep die nieuwe cijfers verwerken in toekomstige prognoses en daarbij zullen we ook proberen rekening te houden met informatie van andere experts, zoals epidemiologen en virologen. Op dit moment echter zouden concrete berekeningen over de invloed van het Covid-19 virus op de toekomstige sterftekansen en periode- en cohortlevensverwachtingen nog een te speculatief karakter hebben.

 

[1] Cijfers RIVM: Reukers et al. (2019), Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019, National Institute for Public Health and the Environment.

 

details

24 maart 2020
Coronavirus (COVID-19): bijeenkomsten AG geannuleerd

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft, naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van het kabinet (maandag 23 maart 2020), besloten al haar bijeenkomsten voor dit verenigingsjaar te annuleren. Dit betekent dat geplande Kringbijeenkomsten en ook het AG Jaarcongres worden verplaatst naar een ander moment in het verenigingsjaar 2020-2021.

 

Het AG volgt, ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan info@ag-ai.nl.

details

9 maart 2020
Coronavirus (COVID-19)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap volgt, ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op.

 

Bent u onlangs teruggekeerd uit één van de onderstaande besmette gebieden of heeft u contact gehad met een coronapatiënt én heeft u luchtwegklachten (zoals hoesten, benauwdheid)? Kom dan niet naar bijeenkomsten van het Koninklijk Actuarieel Genootschap om verdere besmetting te voorkomen.

 

De besmette gebieden zijn:

 

  • China (inclusief Hong Kong)

  • Italië

  • Iran

  • Zuid-Korea

 

Houd onze website in de gaten voor eventuele updates.

details

2 maart 2020
Coronavirus (COVID-19)

Het Actuarieel Instituut volgt, ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op.

 

Bent u onlangs teruggekeerd uit één van de onderstaande besmette gebieden of heeft u contact gehad met een coronapatiënt én heeft u luchtwegklachten (zoals hoesten, benauwdheid)? Kom dan niet naar de colleges of bijeenkomsten van het Actuarieel Instituut om verdere besmetting te voorkomen.

 

De besmette gebieden zijn:

 

  • China (inclusief Hong Kong)

  • Italië

  • Iran

  • Zuid-Korea

 

Houd onze website in de gaten voor eventuele updates.

details

22 april 2020
Coronavirus (COVID-19): colleges, lessen en PE-bijeenkomsten van het AI

Naar aanleiding van het verlengen van de maatregelen van het kabinet (dinsdag 21 april 2020), blijft het Actuarieel Instituut alle colleges en lessen tot maandag 1 juni 2020 alleen online aanbieden. De geplande examens gaan door en worden omgezet naar examens die de student thuis kan maken. Nadere berichtgeving hierover volgt via de opleidingscoördinator.

 

De Rijksoverheid heeft veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus voor het onderwijs opgesteld.

 

Permanente Educatie

Alle fysieke bijeenkomsten in het kader van Permanente Educatie (PE) zijn tot 1 juni 2020 geannuleerd. Om u de mogelijkheid te bieden de komende periode PE-punten te halen, bieden wij verschillende webinars aan. Kijk hiervoor in onze online agenda en houd onze berichtgeving via de website en nieuwsbrief goed in de gaten.

 

Tot slot, wij volgen ten aanzien van het Coronavirus, de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan jacqueline.vanhoven@ag-ai.nl (opleidingen) of inge.teutelink@ag-ai.nl (PE-bijeenkomsten).

details

22 april 2020
Coronavirus (COVID-19)

Het AG volgt nauwlettend de informatie en adviezen van de overheid, het RIVM en de GGD met betrekking tot het Coronavirus. Alle bijeenkomsten voor dit verenigingsjaar zijn geannuleerd. Dit betekent dat geplande Kringbijeenkomsten en ook het AG Jaarcongres worden verplaatst naar een ander moment in het verenigingsjaar 2020-2021.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan info@ag-ai.nl.

details

18 mei 2020
ERM Nieuwsbrief - april 2020

De commissie ERM heeft dit kwartaal voor u weer een aantal interessante artikelen geselecteerd die de moeite waard zijn om te lezen, waaronder de resultaten van meerdere risico enquêtes. Daarnaast is er aandacht voor risicomanagement, stress & scenario testing en COVID-19. Lees meer>>

details

Gecijferdheid in coronatijd? – door Yentl Goosens MSc

Gecijferdheid in coronatijd? – door Yentl Goosens MSc

 

We worden overstelpt met cijfers rondom COVID-19. Zo las ik gisteren: “In de week van 27 april tot en met 3 mei overleden er bijna 3.300 mensen in Nederland”. Dit is enorm verdrietig. Als een echte actuaris gaat mijn hoofd dan meteen tekeer. Oké, hoeveel overledenen zijn dat dus per week? Per dag? Wat is de gemiddelde leeftijd? Hoeveel mensen overlijden gemiddeld rond deze tijd? Wat is dus de oversterfte? Het lijkt wel of bij elk getal dat gepubliceerd wordt rondom COVID-19, ik dit getal in twijfel trek. Wat zijn de aannames die erbij horen, waar is dit getal op gebaseerd? Kortom, hoe betrouwbaar is dit getal dat ik te horen krijg en in welke context kan dit getal geplaatst worden?

 

Voor de coronacrisis dacht ik dat iedereen op dezelfde manier naar getallen keek als ik. Maar na wat discussies met vrienden en het feit dat ik laatst op tv een wiskundige uit zag leggen wat ‘exponentieel’ betekende aan de hand van een vijver met vissen, wist ik dat het anders was. Je hebt een vijver die halfvol is, hoe lang duurt het met exponentiele groei voordat de vijver vol? Are you kidding me? Een groot deel van de mensen heeft dus kennelijk helemaal geen ‘gevoel’ bij cijfers!

 

Dat blijkt ook uit het boek Feitenkennis van Hans Rosling, hoogleraar Internationale Gezondheid. Hij stelde duizenden mensen over de wereld meerkeuzevragen over cijfers met betrekking tot armoede, rijkdom, onderwijs, gezondheid, mondiale trends, patronen en geboorte- en sterftecijfers. Het resultaat: de meerderheid van de mensen scoorde slechter dan chimpansees (willekeurig dus)!

 

Nu kan je je afvragen, scoren de hogeropgeleiden hoger dan de lageropgeleiden? Rosling stelde dezelfde vragen op het World Economic Forum, waar onder andere leiders van VN-organisaties, topmensen van multinationals, wetenschappers en journalisten aanwezig waren. Op tweederde van de vragen scoorden ook zij slechter dan chimpansees.

 

En hoe zit het dan met onze eigen leiders in deze coronacrisis, zoals onze ministers en het RIVM? Hoe behendig zijn zij met getallen? Ik schrok van het feit dat het RIVM in de eerste scenario’s uitging van een ligduur op de IC van coronapatiënten van 10 dagen. Later werd dit bijgesteld naar 23 dagen. Zodoende is er minder doorstroom op de IC en zijn er dus meer bedden nodig dan voorzien. Ik begrijp dat er enorme tijdsdruk is om een goed rekenmodel te maken, maar de aannames die je er in stopt zijn van groot belang! Is de ligduur geëvalueerd? Is het model überhaupt wel gevalideerd? Komt er toch weer een stukje Model Risk Management (MRM) om de hoek kijken.

 

Het verbaast mij ook dat er eigenlijk maar een kleine groep deskundigen bij het RIVM werkt en het beleid van VWS voornamelijk wordt bepaald door mensen met een geneeskundige achtergrond. Waar is de multidisciplinaire samenwerking tussen economen, gedragswetenschappers, modelleurs, artsen en actuarissen? Wat had ik graag meegeholpen met het valideren van deze modellen. Want hoe kan ik als actuaris een steentje bijdragen? Na een aantal ziekenhuizen te hebben aangeschreven om hen te helpen met modelleren en daarop weinig respons te krijgen, besloot ik het over een andere boeg te gooien: bijles door middel van Bijles BuddEY[1], dan geef ik onze jongeren maar wat meer ‘gevoel’ bij cijfers!

 

[1] Bijles BuddEY is een initiatief dat ik gedurende de coronacrisis ben gestart. Het doel is leerlingen te helpen die extra ondersteuning nu hard nodig hebben. Dit doel bereiken wij door met een grote groep collega’s gratis hulp aan te bieden. Wij bieden onze ondersteuning aan zowel basis- als middelbare scholieren op gebieden als bijles, huiswerk, structuur aanbrengen etc. Ken jij nog iemand die hulp nodig heeft, neem dan contact op met mij!

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

 

details

Doelgroep

Actuarieel professionals, risk managers en financiële professionals die geïnteresseerd zijn in Blockchain.

 

Doel                                       

Dit webinar biedt een bird’s-eye view op de werking van Blockchain en andere gedistribueerde databases. Prof. dr. Eddy Vaassen verzorgt dit webinar en maakt hierbij een selectie uit Blockchain en Bitcoin gerelateerde begrippen zoals nodes, smart contracts, hashes, mining, consensusmechanismen, tokenization en oracles. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden krijgt u inzicht in mogelijke toepassingen in de verzekeringswereld.

 

Blockchain, zoveel meer dan Bitcoin

Bitcoin is de belangrijkste toepassing van Blockchain en vanuit dat perspectief lijkt de invloed op processen binnen en tussen organisaties beperkt. Als echter verder dan cryptovaluta als betaalmiddel wordt gekeken, ontstaat een veel groter toepassingsgebied waaronder het verifiëren van transacties in databases, interne beheersing, verslaggeving, toezicht, audit, stroomlijning van processen en het vereenvoudigen van waardeketens.

 

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 9.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 9.15 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen.

 

Spreker

Prof. dr. Eddy Vaassen RA is hoogleraar Accountancy aan Tilburg University en is tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit en BDO.

 

Masterclasses DataScience

Dit Webinar vormt een goede voorbereiding op de Masterclasses DataScience, die wij in het voorjaar 2021 aanbieden i.s.m. Tilburg University. De masterclasses stonden gepland voor mei 2020, maar worden i.v.m. COVID-19 verplaatst.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

FacturatieAgenda item: Webinar Blockchain, zoveel meer dan bitcoin
details


Totaal 32 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4


Zoeken
Voer hieronder de zoektermen, gescheiden door een spatie in, waarop u wilt zoeken. Alle Extranet modules zullen doorzocht worden en de resultaten worden gesorteerd op relevantie weergegeven.

Indien u meer geavanceerd wilt zoeken, kunt u hier klikken om naar het geavanceerde zoekformulier te gaan.
Zoekterm(en):