Zoekresultaten
In de module Artikelen zijn 6 resultaten gevonden.
In de module Pagina's (bekijken) zijn 17 resultaten gevonden.
In de module Nieuws zijn 10 resultaten gevonden.
In de module agenda documenten zijn 22 resultaten gevonden.
In de module Links zijn 2 resultaten gevonden.
In de module Agenda zijn 4 resultaten gevonden.


Totaal 61 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
De Actuaris: Stochastic Modelling of Covid-19 (Houben, S. (Servaas), Heugten, K. van (Kees) en Smit, R. (Rob))
14 oktober 2020

In this article Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas Houben show the benefits of a stochastic model for Covid-19 infections in the Netherlands.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

 

Met de term solidariteit zijn we allemaal opgegroeid, het is onderdeel van onze waarden en normen en het zit verweven in onze poldercultuur. Zo is het bijvoorbeeld een onmisbaar element in onze pensioenen en verzekeringen. We regelen, in goed overleg, het verdelingsvraagstuk al decennia zo dat de fortuinlijke de minder fortuinlijke helpt als het tegenzit. Of te wel: geven en nemen op z’n tijd.

 

Ook nu Covid-19 Nederland in de greep houdt, verwachten we solidariteit van een ieder door rekening met elkaar te houden. Vaak wordt solidariteit gebracht als iets positiefs; maar is dat altijd terecht? Want hoeveel mag je van een groep verwachten in te leveren voor de bescherming van een andere groep? En hoe lang mag dat dan duren? Enkele maanden intelligente lockdown was voor veel mensen redelijk te doen, maar het vooruitzicht dat het opnieuw nodig is valt velen zwaar. Vooral omdat de gevolgen niet voor iedereen even goed uitpakken. Kortom: mag je van iedereen dezelfde solidariteit verwachten?

 

Hoe evenwichtig is het coronabeleid voor jongeren? Worden zij niet onevenredig zwaar geraakt in de mogelijkheid om normaal naar school of opleiding te gaan. Alle vormen van vertier als uitgaan en vakanties zijn grotendeels geblokkeerd. Velen van hen verliezen hun (bij)baan. Daar staat tegenover natuurlijk een zwaarwegend belang voor zwakkeren en ouderen: hun gezondheid. En welke solidariteit verwachten we van en in het bedrijfsleven? Met de eerste ondersteuningsrondes zijn alle sectoren zoveel mogelijk en zoveel als nodig ondersteund. Maar hoe lang blijven we zo solidair en creëren we daarmee niet zombie-bedrijven?

 

In de pensioenwereld hebben we een vorm gevonden om met solidariteitsvraagstukken om te gaan onder de noemer “evenwichtige belangenafweging”. Hierbij is de regel dat groepen deelnemers niet onevenredig bevoor- of benadeelt mogen worden en dat alles met duidelijke criteria, bijvoorbeeld op basis van de dekkingsgraad. Dus niet indexeren bij een te lage dekkingsgraad en/of korten met een langdurig nog lagere dekkingsgraad is daarmee goed uitlegbaar.

 

Inmiddels zijn pensioenen al jaren niet geïndexeerd en dreigen we echt een lange periode te moeten afzien van feest, vakantie en elkaar mogen knuffelen.... En bij pensioenen hebben we in de praktijk geleerd, dat de evenwichtige belangenafweging in de praktijk niet echt werkt: ondanks de zeer lage dekkingsgraden is er nog niet gekort (en blijven de jongeren stil…), maar klagen sommige ouderen(partijen) over het missen van indexatie!

 

Ik wens dan ook iedereen, van pensioenfondsbesturen tot overheid, veel wijsheid toe in het maken van beslissingen die de belangen van allen evenwichtig wegen. Maar wees gewaarschuwd: daarmee krijg je helaas niet iedereen tevreden!

 

Deze blog is geschreven op persoonlijke titel

 

details

Covid-19 beleid Actuarieel Instituut

 

Naar aanleiding van het oplopend aantal besmettingen met het coronavirus heeft het kabinet extra maatregelen genomen. Deze maatregelen betreffen niet direct de doorgang van het onderwijs en/of bijeenkomsten van het Actuarieel Instituut die plaatsvinden in het Johan de Witt huis. Zie ook het Covid-19 beleid dat geldt in het Johan de Witt huis>>

 

Webinar Pensioenactualiteiten

 

Een dagelijkse nieuwsstroom en wetsvoorstellen die continue worden bijgesteld, vanuit ministeries en toezichthouders, houden het pensioenveld dynamisch. Te veel om samen te vatten in één A4’tje. Door de bomen het bos blijven zien, verbanden leggen, en actualiteiten kunnen duiden en toepassen in de dagelijkse praktijk, daar draait het om. Tijdens dit webinar deelt Monica Swalef haar jarenlange praktijkervaring. Meer informatie en inschrijven>>

 

details

29 september 2020
Covid-19 beleid AG en AI per 29 september 2020
 • De lessen van de opleidingen bieden we hybride aan: deels online en deels in het Johan de Witt huis.
 • PE- en AG-bijeenkomsten worden voornamelijk online aangeboden en alleen bij een bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 18 deelnemers) in het Johan de Witt huis.

 

Vanzelfsprekend bieden het AG en het AI haar medewerkers en gasten (leden, studenten en bezoekers) een omgeving waarin het goed mogelijk is de geadviseerde afstand van anderhalve meter te waarborgen. In de lokalen staan de tafels op drie meter afstand van elkaar, mét loopruimte om naar het toilet te gaan of koffie/thee te pakken. Daarnaast maken wij regelmatig alles schoon en staan bij binnenkomst en bij de in- en uitgang van de lokalen desinfectiemiddelen klaar.

 

Om een veilige leeromgeving te waarborgen, hebben wij voor de lessen en bijeenkomsten in het Johan de Witt huis de volgende richtlijnen opgesteld, waaraan iedereen die aanwezig is zich dient te houden:

 

 • bij Covid-19 symptomen blijft u thuis en stelt u ons tijdig op de hoogte;
 • u bent maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, kom dus niet te vroeg;
 • kom alleen indien noodzakelijk met het openbaar vervoer;
 • maak regelmatig gebruik van de ontsmettingsmiddelen (in ieder geval bij binnenkomst) en volg de geldende richtlijnen in het gebouw, eventuele aanwijzingen van onze medewerkers én de RIVM-richtlijnen op;
 • er is sprake van eenrichtingsverkeer in ons pand, ook bij toiletbezoek: direct bij de voordeur rechtdoor het trappenhuis in, de looprichting is linksom. Dit staat ook duidelijk op de vloeren en muren aangegeven;
 • de kapstok staat klaar bij de ingang van het lokaal, hiervoor hoef u niet het hele pand door;
 • de eerste personen gaan vooraan in het lokaal zitten, zodat degenen, die na hen arriveren, achteraan kunnen aansluiten;
 • de deur vooraan in het lokaal gebruiken bij vertrek of toiletbezoek;
 • per lokaal kunnen maximaal één mannelijke en één vrouwelijke bezoeker tegelijk gebruik maken van het toilet, hierbij dient u de aangegeven route te lopen;
 • houd onderling de anderhalve meter afstand aan, ook met docenten/sprekers en medewerkers;
 • achterin de lokalen staat koffie en thee klaar. Naast de koffie- en theekannen liggen ontsmettingsdoekjes om de handvatten van de kannen mee af te nemen. Maak hier gebruik van;
 • verlaat na de les of de bijeenkomst onmiddellijk het pand. Als u buiten nog even blijft napraten, let u ook daar op de anderhalve meter afstand;
 • als u één van de medewerkers wilt spreken, vraag dat dan bij de receptie. Als de medewerker aanwezig is, komt hij/zij naar beneden.
 • wanneer tijdens een les of bijeenkomst een (broodjes-) maaltijd wordt aangeboden dan worden deze per persoon hygiënisch verpakt en in het lokaal aan het tafeltje of buiten genuttigd. Let ook hierbij op de anderhalve meter afstand.

 

Als u op- en/of aanmerkingen hebt op ons Covid-19 beleid, laat dit dan weten. Het AG en het AI volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en zal het beleid indien nodig aanpassen.

 

Hans Duijn

directeur AG en AI

details

29 september 2020
Covid-19 beleid AI en AG per 29 september 2020
 • De lessen van de opleidingen bieden we hybride aan: deels online en deels in het Johan de Witt huis.
 • PE- en AG-bijeenkomsten worden voornamelijk online aangeboden en alleen bij een bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 18 deelnemers) in het Johan de Witt huis.

 

Vanzelfsprekend bieden het AI en het AG haar medewerkers en gasten (leden, studenten en bezoekers) een omgeving waarin het goed mogelijk is de geadviseerde afstand van anderhalve meter te waarborgen. In de lokalen staan de tafels op drie meter afstand van elkaar, mét loopruimte om naar het toilet te gaan of koffie/thee te pakken. Daarnaast maken wij regelmatig alles schoon en staan bij binnenkomst en bij de in- en uitgang van de lokalen desinfectiemiddelen klaar.

 

Om een veilige leeromgeving te waarborgen, hebben wij voor de lessen en bijeenkomsten in het Johan de Witt huis de volgende richtlijnen opgesteld, waaraan iedereen die aanwezig is zich dient te houden:

 

 • bij Covid-19 symptomen blijft u thuis en stelt u ons tijdig op de hoogte;
 • u bent maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, kom dus niet te vroeg;
 • kom alleen indien noodzakelijk met het openbaar vervoer;
 • maak regelmatig gebruik van de ontsmettingsmiddelen (in ieder geval bij binnenkomst) en volg de geldende richtlijnen in het gebouw, eventuele aanwijzingen van onze medewerkers én de RIVM-richtlijnen op;
 • er is sprake van eenrichtingsverkeer in ons pand, ook bij toiletbezoek: direct bij de voordeur rechtdoor het trappenhuis in, de looprichting is linksom. Dit staat ook duidelijk op de vloeren en muren aangegeven;
 • de kapstok staat klaar bij de ingang van het lokaal, hiervoor hoef u niet het hele pand door;
 • de eerste personen gaan vooraan in het lokaal zitten, zodat degenen, die na hen arriveren, achteraan kunnen aansluiten;
 • de deur vooraan in het lokaal gebruiken bij vertrek of toiletbezoek;
 • per lokaal kunnen maximaal één mannelijke en één vrouwelijke bezoeker tegelijk gebruik maken van het toilet, hierbij dient u de aangegeven route te lopen;
 • houd onderling de anderhalve meter afstand aan, ook met docenten/sprekers en medewerkers;
 • achterin de lokalen staat koffie en thee klaar. Naast de koffie- en theekannen liggen ontsmettingsdoekjes om de handvatten van de kannen mee af te nemen. Maak hier gebruik van;
 • verlaat na de les of de bijeenkomst onmiddellijk het pand. Als u buiten nog even blijft napraten, let u ook daar op de anderhalve meter afstand;
 • als u één van de medewerkers wilt spreken, vraag dat dan bij de receptie. Als de medewerker aanwezig is, komt hij/zij naar beneden.
 • wanneer tijdens een les of bijeenkomst een (broodjes-) maaltijd wordt aangeboden dan worden deze per persoon hygiënisch verpakt en in het lokaal aan het tafeltje of buiten genuttigd. Let ook hierbij op de anderhalve meter afstand.

 

Als u op- en/of aanmerkingen hebt op ons Covid-19 beleid, laat dit dan weten. Het AI en het AG volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en zal het beleid indien nodig aanpassen.

 

Hans Duijn

directeur AI en AG

details

10 september 2020
Hoe oud worden we in de toekomst en kunnen we al rekening houden met de effecten van Covid-19?

Sinds 2010 publiceert het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) elke twee jaar een nieuw prognosemodel waarmee de levensverwachting voor mannen en vrouwen in Nederland wordt ingeschat. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is de levensverwachting van belang omdat deze inzicht geeft in hoe lang een pensioen of levensverzekering moet worden uitgekeerd. Hoe langer je leeft, hoe langer en dus meer pensioen moet worden uitgekeerd. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

 

We leven langer, maar minder lang dan voorheen was voorspeld

Uit de Prognosetafel AG2020 blijkt dat nieuwgeborenen in 2021 naar verwachting gemiddeld 89 jaar (man) en 92 jaar (vrouw) oud worden. Ben je nu 65 jaar oud? Dan word je gemiddeld 85 jaar (man) en 88 jaar (vrouw). Oftewel: een nieuwgeborene wordt naar verwachting maar liefst vier jaar ouder dan een nu 65-jarige. De voorspelling hoeveel ouder we worden, is naar beneden bijgesteld. Ten opzichte van de vorige prognose neemt de gemiddeld te bereiken leeftijd voor een nieuwgeborene met ongeveer 1 jaar af. Dit betekent dat pensioenfondsen en levensverzekeraars minder geld in kas hoeven te houden dan voorheen omdat er minder lang pensioen moet worden uitbetaald. Voor een gemiddeld fonds betekent dit een stijging van de dekkingsgraad met 2 procentpunten (bij een rekenrente van 1% en een dekkingsgraad van rond de 100). Voor de pensioenpremie is de impact groter. De “kostprijs” premie zal bij een gemiddeld fonds aanzienlijk dalen wanneer alleen gekeken wordt naar de nieuwe levensverwachting.

 

Afgevlakte stijging in de levensverwachting laat waarschijnlijk ook de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd minder hard stijgen

Een minder grote stijging van de levensverwachting heeft ook impact op de stijging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd omdat de hoogte daarvan gekoppeld is aan de levensverwachting. Hiervoor is overigens de CBS-prognose het uitgangspunt en niet de AG-prognose. Zou de AG-prognose worden gebruikt dan kun je verwachten dat deze stijging minder snel zal gaan dan voorheen voorspeld. Vast staat dat de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar gaat. Vanaf 2025 zal een stijging in de levensverwachting voor 2/3e deel doorwerken in de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd. Dit betekent dat op basis van de AG-prognose de AOW-leeftijd in 2030 zal stijgen naar 67 jaar en 3 maanden. Het moment waarop de AOW-leeftijd naar 68 jaar gaat, zal dan in 2042 plaatsvinden en de pensioenrichtleeftijd (nu 68 jaar) zal pas in 2048 naar 69 jaar gaan.

 

Griepgolf in 2018 en modelaanpassingen zijn de belangrijkste oorzaken van de daling van de levensverwachting

De belangrijkste oorzaken van de daling van de levensverwachting hebben niets te maken met de impact van Covid-19 (waarover later meer). Bij de tweejaarlijkse update van de prognosemodel zijn namelijk twee jaren met nieuwe overlijdensdata van Nederland en Europa aan het model toegevoegd. Vooral het toevoegen van nieuwe data over 2018 heeft een negatieve impact gehad. De griepgolf in dat jaar leidde, in grote delen van Europa, tot meer sterfte dan verwacht. Een andere oorzaak is dat de methodiek voor het vaststellen van de prognosetafel is aangepast om de robuustheid en stabiliteit van het model verder te verbeteren.

 

Covid-19 nog niet meegenomen in de nieuwe voorspelling

Uiteraard is naar effecten van Covid-19 gekeken. Het is nu nog niet mogelijk om daar, voor de gevolgen van de levensverwachting, verantwoorde uitspraken over te doen. Een reden is dat de pandemie pas in 2020 is uitgebroken en dat daardoor de hoeveelheid beschikbare en betrouwbare data beperkt is. Ook de langetermijngevolgen zijn nog lastig in te schatten. Wordt er snel een vaccin gevonden, dan kan het een eenmalige dip zijn die de langetermijnverwachting beperkt beïnvloedt. Ook zijn er publicaties verschenen die stellen dat besmetting met Covid-19 mogelijk blijvende gevolgen kan hebben voor het functioneren van longen en andere organen. Indirect heeft Covid-19 mogelijk ook effect gehad door uitstel van ziekenhuis- en doktersbezoek voor andere klachten. Oftewel de impact van Covid-19 op de prognose is nog hoogst onzeker. Wel is al te zien dat corona bij mannen tot circa 50% meer overlijdensgevallen heeft geleid dan bij vrouwen.

 

Twee Covid-19 gevoeligheidsanalyses doorgerekend

Om toch een beeld te krijgen welk effect Covid-19 kan hebben op de levensverwachting, zijn twee gevoeligheidsanalyses doorgerekend waarbij in de eerste analyse de huidige “oversterfte” in 2020 blijft bestaan en niet later in het jaar wordt gecompenseerd door een lagere sterfte. Bij een “normale” griepepidemie wordt een periode met veel sterfte namelijk vaak gevolgd door een periode met minder sterfte. Dit sluiten we in deze eerste analyse uit. Bij de tweede gevoeligheidsanalyse is de aanname dat een tweede coronagolf, vergelijkbaar met de eerste golf, plaatsvindt in de tweede helft van 2020, waardoor sprake is van een dubbel effect qua “oversterfte”.

In beide gevallen is een verdere afvlakking van de stijging van de levensverwachting te zien. Dit betekent dat we nog steeds ouder worden, maar minder oud dan nu verwacht volgens het AG2020-model. In de eerste analyse worden we gemiddeld een half jaar minder oud en in de tweede analyse is deze daling ruim een jaar. Een behoorlijke impact dus, die ook de dekkingsgraad (nog 2 punten hoger) en de “kostprijs” premie (nog lager) zal raken.

 

Conclusie

We zien dat in de nieuwe prognosetafel de levensverwachting minder snel toeneemt. Toch wordt een nieuwgeborene volgens verwachting nog altijd zo’n 4 jaar ouder dan een nu 65-jarige. De impact van de nieuwe levensverwachting op de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds bedraagt ongeveer 2 procent.

Over de invloed van de huidige Covid-19 pandemie op de levensverwachting kunnen nog geen definitieve uitspraken worden gedaan, vanwege het ontbreken van voldoende data. Uit de doorrekening van twee gevoeligheidsanalyses blijkt dat de verwachte stijging van de levensverwachting verder kan afnemen. In de loop van 2021, wanneer er meer data beschikbaar is over 2020, verwacht het AG met nieuwe cijfers naar buiten te komen.

 


 

Auteur

Ir. drs. Marco van der Winden AAG MBA, actuaris AG en lid van de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Marco van der Winden schrijft dit artikel vanuit zijn rol als lid van de CSO. Het artikel geeft de uitkomsten weer van het rapport dat door de CSO is opgesteld.

details

1 september 2020
Covid-19 beleid AI en AG per 1 september 2020

Het studie- en verenigingsjaar 2020 is gestart, maar ziet er door Covid-19 voorlopig anders uit dan voorgaande jaren:

 

 • de lessen van de opleidingen bieden we hybride aan: deels online en deels in het Johan de Witt huis;
 • PE- en AG-bijeenkomsten worden voornamelijk online aangeboden en alleen bij een bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 18 deelnemers) in het Johan de Witt huis.

 

Vanzelfsprekend bieden het AI en het AG haar leden, studenten en gasten een omgeving waarin het goed mogelijk is de geadviseerde afstand van anderhalve meter te waarborgen. In de lokalen staan de tafels op drie meter afstand van elkaar, mét loopruimte om naar het toilet te gaan of koffie/thee te pakken. Daarnaast maken wij regelmatig alles schoon en staan bij binnenkomst en bij de in- en uitgang van de lokalen desinfectiemiddelen klaar.

 

Om een veilige leeromgeving te waarborgen, hebben wij voor de lessen en bijeenkomsten in het Johan de Witt huis de volgende richtlijnen opgesteld, waaraan iedereen die aanwezig is zich dient te houden:

 

 • bij Covid-19 symptomen blijft u thuis en stelt u ons tijdig op de hoogte;
 • u bent maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, kom dus niet te vroeg;
 • kom alleen indien noodzakelijk met het openbaar vervoer;
 • maak regelmatig gebruik van de ontsmettingsmiddelen (in ieder geval bij binnenkomst) en volg de geldende richtlijnen in het gebouw, eventuele aanwijzingen van onze medewerkers én de RIVM-richtlijnen op;
 • er is sprake van eenrichtingsverkeer in ons pand, ook bij toiletbezoek: direct bij de voordeur rechtdoor het trappenhuis in, de looprichting is linksom. Dit staat ook duidelijk op de vloeren en muren aangegeven;
 • de kapstok staat klaar bij de ingang van het lokaal, hiervoor hoef u niet het hele pand door;
 • de eerste personen gaan vooraan in het lokaal zitten, zodat degenen, die na hen arriveren, achteraan kunnen aansluiten;
 • de deur vooraan in het lokaal gebruiken bij vertrek of toiletbezoek;
 • per lokaal kunnen maximaal één mannelijke en één vrouwelijke bezoeker tegelijk gebruik maken van het toilet, hierbij dient u de aangegeven route te lopen;
 • houd onderling de anderhalve meter afstand aan, ook met docenten/sprekers en medewerkers;
 • achterin de lokalen staat koffie en thee klaar. Naast de koffie- en theekannen liggen ontsmettingsdoekjes om de handvatten van de kannen mee af te nemen. Maak hier gebruik van;
 • verlaat na de les of de bijeenkomst onmiddellijk het pand. Als u buiten nog even blijft napraten, let u ook daar op de anderhalve meter afstand;
 • als u één van de medewerkers wilt spreken, vraag dat dan bij de receptie. Als de medewerker aanwezig is, komt hij/zij naar beneden.

 

Indien tijdens een les of bijeenkomst een maaltijd wordt verzorgd wordt, is dit over het algemeen een broodjesmaaltijd. De broodjes zijn per persoon hygiënisch verpakt en kunnen in het lokaal aan het tafeltje of buiten worden genuttigd. Let ook hierbij op de anderhalve meter afstand.

 

Als u op- en/of aanmerkingen hebt op ons Covid-19 beleid, laat dit dan weten. Dit beleid zal indien nodig worden aangepast.

 

Hans Duijn

directeur AI en AG

details

1 september 2020
Covid-19 beleid AG en AI per 1 september 2020

Het studie- en verenigingsjaar 2020 is gestart, maar ziet er door Covid-19 voorlopig anders uit dan voorgaande jaren:

 

 • de lessen van de opleidingen bieden we hybride aan: deels online en deels in het Johan de Witt huis;
 • PE- en AG-bijeenkomsten worden voornamelijk online aangeboden en alleen bij een bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 18 deelnemers) in het Johan de Witt huis.

 

Vanzelfsprekend bieden het AG en het AI haar leden, studenten en gasten een omgeving waarin het goed mogelijk is de geadviseerde afstand van anderhalve meter te waarborgen. In de lokalen staan de tafels op drie meter afstand van elkaar, mét loopruimte om naar het toilet te gaan of koffie/thee te pakken. Daarnaast maken wij regelmatig alles schoon en staan bij binnenkomst en bij de in- en uitgang van de lokalen desinfectiemiddelen klaar.

 

Om een veilige leeromgeving te waarborgen, hebben wij voor de lessen en bijeenkomsten in het Johan de Witt huis de volgende richtlijnen opgesteld, waaraan iedereen die aanwezig is zich dient te houden:

 

 • bij Covid-19 symptomen blijft u thuis en stelt u ons tijdig op de hoogte;
 • u bent maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, kom dus niet te vroeg;
 • kom alleen indien noodzakelijk met het openbaar vervoer;
 • maak regelmatig gebruik van de ontsmettingsmiddelen (in ieder geval bij binnenkomst) en volg de geldende richtlijnen in het gebouw, eventuele aanwijzingen van onze medewerkers én de RIVM-richtlijnen op;
 • er is sprake van eenrichtingsverkeer in ons pand, ook bij toiletbezoek: direct bij de voordeur rechtdoor het trappenhuis in, de looprichting is linksom. Dit staat ook duidelijk op de vloeren en muren aangegeven;
 • de kapstok staat klaar bij de ingang van het lokaal, hiervoor hoef u niet het hele pand door;
 • de eerste personen gaan vooraan in het lokaal zitten, zodat degenen, die na hen arriveren, achteraan kunnen aansluiten;
 • de deur vooraan in het lokaal gebruiken bij vertrek of toiletbezoek;
 • per lokaal kunnen maximaal één mannelijke en één vrouwelijke bezoeker tegelijk gebruik maken van het toilet, hierbij dient u de aangegeven route te lopen;
 • houd onderling de anderhalve meter afstand aan, ook met docenten/sprekers en medewerkers;
 • achterin de lokalen staat koffie en thee klaar. Naast de koffie- en theekannen liggen ontsmettingsdoekjes om de handvatten van de kannen mee af te nemen. Maak hier gebruik van;
 • verlaat na de les of de bijeenkomst onmiddellijk het pand. Als u buiten nog even blijft napraten, let u ook daar op de anderhalve meter afstand;
 • als u één van de medewerkers wilt spreken, vraag dat dan bij de receptie. Als de medewerker aanwezig is, komt hij/zij naar beneden.

 

Indien tijdens een les of bijeenkomst een maaltijd wordt verzorgd wordt, is dit over het algemeen een broodjesmaaltijd. De broodjes zijn per persoon hygiënisch verpakt en kunnen in het lokaal aan het tafeltje of buiten worden genuttigd. Let ook hierbij op de anderhalve meter afstand.

 

Als u op- en/of aanmerkingen hebt op ons Covid-19 beleid, laat dit dan weten. Dit beleid zal indien nodig worden aangepast.

 

Hans Duijn

directeur AG en AI

details

2 juni 2020
Coronavirus (COVID-19): colleges, lessen, examens en PE-bijeenkomsten van het AI

Het Actuarieel Intituut (AI) heeft, in navolging van de adviezen van het kabinet, besloten alle colleges en lessen dit studiejaar alleen nog online aan te bieden. De geplande examens gaan door en worden met COVID-19 maatregelen in het Johan de Witt huis georganiseerd, indien dat noodzakelijk is. Wij plannen deze examens tussen 11.00 en 15.00 uur om OV-gebruik in de spitsuren te voorkomen. Nadere berichtgeving hierover volgt via de opleidingscoördinator.

 

Alle fysieke bijeenkomsten in het kader van Permanente Educatie (PE) zijn tot 31 juli 2020 geannuleerd. Om u toch in de gelegenheid te stellen de komende weken PE-punten te halen, bieden wij vanaf eind maart verschillende webinars aan. Kijk hiervoor in onze online agenda, houd onze berichtgeving goed in de gaten en volg ons ook op LinkedIn en Twitter (@AInstituut125).

 

Het AI volgt ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan jacqueline.vanhoven@ag-ai.nl (opleidingen) of inge.teutelink@ag-ai.nl (PE-bijeenkomsten).

details

De Actuaris: Column van het bestuur: Elke crisis biedt kansen: de evolutie van mobiliteit (Oijen, R. van (Ron))
14 oktober 2020

Bij mobiliteit denken we al snel aan het gebruik van vervoersmiddelen, of het nu een vliegtuig, trein, auto, scooter of fiets is. En dat is allemaal in pak ‘m beet de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld. Maar interessanter is wat er gaat komen? De ontwikkeling van hyperloop in de komende twintig jaar, van Maastricht naar Amsterdam in tien minuten! Wat betekent dat voor wonen? Een daling van huizenprijzen in Amsterdam? Maar ook, blijven we uberhaupt wel werken volgens een vier- of vijfdaagse werkweek? Covid-19 heeft ons geleerd dat thuiswerken met Teams of Zoom zelfs efficienter is. Dus straks maar een of twee dagen op kantoor?Gekoppeld aan onderwerpen: Column van het bestuur, De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details


Totaal 61 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Zoeken
Voer hieronder de zoektermen, gescheiden door een spatie in, waarop u wilt zoeken. Alle Extranet modules zullen doorzocht worden en de resultaten worden gesorteerd op relevantie weergegeven.

Indien u meer geavanceerd wilt zoeken, kunt u hier klikken om naar het geavanceerde zoekformulier te gaan.
Zoekterm(en):