Zoekresultaten
In de module Nieuws zijn 8 resultaten gevonden.
In de module agenda documenten zijn 12 resultaten gevonden.
In de module Artikelen zijn 3 resultaten gevonden.
In de module Pagina's (bekijken) zijn 5 resultaten gevonden.
In de module Links zijn 2 resultaten gevonden.
In de module Agenda zijn 4 resultaten gevonden.


Totaal 34 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4
2 juni 2020
Coronavirus (COVID-19): colleges, lessen, examens en PE-bijeenkomsten van het AI

Het Actuarieel Intituut (AI) heeft, in navolging van de adviezen van het kabinet, besloten alle colleges en lessen dit studiejaar alleen nog online aan te bieden. De geplande examens gaan door en worden met COVID-19 maatregelen in het Johan de Witt huis georganiseerd, indien dat noodzakelijk is. Wij plannen deze examens tussen 11.00 en 15.00 uur om OV-gebruik in de spitsuren te voorkomen. Nadere berichtgeving hierover volgt via de opleidingscoördinator.

 

Alle fysieke bijeenkomsten in het kader van Permanente Educatie (PE) zijn tot 31 juli 2020 geannuleerd. Om u toch in de gelegenheid te stellen de komende weken PE-punten te halen, bieden wij vanaf eind maart verschillende webinars aan. Kijk hiervoor in onze online agenda, houd onze berichtgeving goed in de gaten en volg ons ook op LinkedIn en Twitter (@AInstituut125).

 

Het AI volgt ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan jacqueline.vanhoven@ag-ai.nl (opleidingen) of inge.teutelink@ag-ai.nl (PE-bijeenkomsten).

details

7 april 2020
AG-Commissie Sterfte Onderzoek: effecten levensverwachting Covid-19 op korte en lange termijn

De Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) en de werkgroep Prognosetafels van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) werken momenteel aan de voorbereidingen van de Prognosetafel AG2020, waarmee de levensverwachting in Nederland kan worden ingeschat. Er wordt op dit moment veel gesproken over de mogelijke effecten van het coronavirus (Covid-19) op de levensverwachting. Wij zullen uiteraard proberen alle nieuwe informatie die beschikbaar komt zoveel mogelijk mee te nemen bij het maken van toekomstige prognoses voor sterftekansen en levensverwachtingen. We vinden het echter te vroeg nu al beweringen te doen over de orde van grootte van de effecten van het virus. Dat heeft een aantal redenen, die we hieronder uiteenzetten.

 

Ontoereikendheid van data

De gegevens over het aantal extra sterftegevallen zijn nog ontoereikend. Naar alle waarschijnlijkheid zullen door het virus in 2020 meer Nederlanders overlijden dan in voorgaande jaren. Ook in jaren met een griepepidemie nemen we echter waar dat er meer mensen overlijden. Zo rapporteerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gedurende de griepepidemie van de winter 2017/2018 een oversterfte van ruim 9.000 sterftegevallen[1]. We weten inmiddels dat ouderen en mensen met bestaande aandoeningen een relatief grote kans hebben om te overlijden aan het virus, maar het is op dit moment nog niet duidelijk hoe groot het aantal extra sterftegevallen door Covid-19 in 2020 zal zijn.

 

Naarmate er meer wekelijkse sterftecijfers bekend worden en we meer informatie over sterfte per leeftijd en geslacht krijgen, kunnen we mogelijk een betere inschatting maken van de impact van het virus. Getallen die nu vaak genoemd worden om een eerste indruk te krijgen zijn nog onbetrouwbaar. Het aantal gerapporteerde infecties hangt bijvoorbeeld af van de intensiteit waarmee getest wordt en mensen die besmet zijn, maar geen symptomen vertonen, komen relatief weinig voor in de gegevens. Daarnaast is het aantal gestorvenen geen goede inschatting van het uiteindelijke aantal sterftegevallen zolang er nog veel geïnfecteerden zijn.

 

Effecten op de korte en lange termijn
Wanneer we spreken over het effect op de levensverwachting moeten we onderscheid maken tussen twee mogelijke definities. Bij de berekening van de periodelevensverwachting voor 2020 baseren we ons op de sterftekansen uit dat jaar en gaan we ervan uit dat die in de toekomst niet meer veranderen. De cohortlevensverwachting voor 2020 houdt daarentegen wel rekening met verwachte toekomstige sterfteontwikkelingen. Veranderingen in die levensverwachting zijn dan ook een betere indicatie voor veranderingen in de voorzieningen die pensioenfondsen en pensioenverzekeraars aan moeten houden. Waar de periodelevensverwachting voor 2020 vooral iets zegt over de korte termijn, zal de bijbehorende cohortlevensverwachting vooral afhangen van effecten op de lange termijn.

 

We weten niet of de oversterfte door Covid-19 structureel van aard zal zijn. Als er een vaccin gevonden wordt dat permanent bescherming biedt, zullen er straks minder slachtoffers te betreuren zijn bij een eventuele terugkeer van het virus. Het zou kunnen dat de ouderen die een infectie met het virus overleefd hebben bovengemiddeld weerbaar zijn en dus een hogere levensverwachting hebben. Maar wanneer na genezing van de infectie sprake is van blijvende schade aan (bijvoorbeeld) de longen, zal juist een lagere resterende levensduur verwacht mogen worden. Als mensen die aan de gevolgen van corona overlijden vaak al een lagere levensverwachting dan hun leeftijdsgenoten hadden, zal de grootte van de verschuiving beperkter zijn. En omdat ook de zorg voor patiënten met andere aandoeningen onder druk kan komen te staan indien ziekenhuizen overbelast raken, is nog weinig met zekerheid te zeggen over effecten op de levensverwachtingen in 2021 en daarna voor de Nederlanders die op dat moment in leven zijn.

 

De rol van de actuaris
Actuariële prognoses hebben een aantal specifieke kenmerken en doelstellingen. Ten eerste maakt de lange tijdshorizon waarmee onze beroepsgroep gewoonlijk te maken heeft het onderscheid tussen incidentele en structurele effecten extra belangrijk. Daarnaast is voor actuarissen een inschatting van de onzekerheid in een prognose vrijwel net zo belangrijk als de prognose zelf. En ten derde behoort het ook tot onze taak om elke inschatting zo objectief mogelijk te maken en eventuele subjectieve aannamen zo helder mogelijk te motiveren.
 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM zorgen ervoor dat steeds meer betrouwbare gegevens beschikbaar komen. Als Commissie zullen we samen met de Werkgroep die nieuwe cijfers verwerken in toekomstige prognoses en daarbij zullen we ook proberen rekening te houden met informatie van andere experts, zoals epidemiologen en virologen. Op dit moment echter zouden concrete berekeningen over de invloed van het Covid-19 virus op de toekomstige sterftekansen en periode- en cohortlevensverwachtingen nog een te speculatief karakter hebben.

 

[1] Cijfers RIVM: Reukers et al. (2019), Annual report Surveillance of influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2018/2019, National Institute for Public Health and the Environment.

 

details

24 maart 2020
Coronavirus (COVID-19): bijeenkomsten AG geannuleerd

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft, naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van het kabinet (maandag 23 maart 2020), besloten al haar bijeenkomsten voor dit verenigingsjaar te annuleren. Dit betekent dat geplande Kringbijeenkomsten en ook het AG Jaarcongres worden verplaatst naar een ander moment in het verenigingsjaar 2020-2021.

 

Het AG volgt, ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan info@ag-ai.nl.

details

9 maart 2020
Coronavirus (COVID-19)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap volgt, ten aanzien van het Coronavirus (COVID-19), de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op.

 

Bent u onlangs teruggekeerd uit één van de onderstaande besmette gebieden of heeft u contact gehad met een coronapatiënt én heeft u luchtwegklachten (zoals hoesten, benauwdheid)? Kom dan niet naar bijeenkomsten van het Koninklijk Actuarieel Genootschap om verdere besmetting te voorkomen.

 

De besmette gebieden zijn:

 

 • China (inclusief Hong Kong)

 • Italië

 • Iran

 • Zuid-Korea

 

Houd onze website in de gaten voor eventuele updates.

details

22 april 2020
Coronavirus (COVID-19): colleges, lessen en PE-bijeenkomsten van het AI

Naar aanleiding van het verlengen van de maatregelen van het kabinet (dinsdag 21 april 2020), blijft het Actuarieel Instituut alle colleges en lessen tot maandag 1 juni 2020 alleen online aanbieden. De geplande examens gaan door en worden omgezet naar examens die de student thuis kan maken. Nadere berichtgeving hierover volgt via de opleidingscoördinator.

 

De Rijksoverheid heeft veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus voor het onderwijs opgesteld.

 

Permanente Educatie

Alle fysieke bijeenkomsten in het kader van Permanente Educatie (PE) zijn tot 1 juni 2020 geannuleerd. Om u de mogelijkheid te bieden de komende periode PE-punten te halen, bieden wij verschillende webinars aan. Kijk hiervoor in onze online agenda en houd onze berichtgeving via de website en nieuwsbrief goed in de gaten.

 

Tot slot, wij volgen ten aanzien van het Coronavirus, de aanwijzingen van de overheid en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan jacqueline.vanhoven@ag-ai.nl (opleidingen) of inge.teutelink@ag-ai.nl (PE-bijeenkomsten).

details

22 april 2020
Coronavirus (COVID-19)

Het AG volgt nauwlettend de informatie en adviezen van de overheid, het RIVM en de GGD met betrekking tot het Coronavirus. Alle bijeenkomsten voor dit verenigingsjaar zijn geannuleerd. Dit betekent dat geplande Kringbijeenkomsten en ook het AG Jaarcongres worden verplaatst naar een ander moment in het verenigingsjaar 2020-2021.

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u deze richten aan info@ag-ai.nl.

details

Doelgroep

Actuarissen en actuarieel analisten, maar ook andere financieel professionals zijn van harte welkom.

 

Voor het eerst sinds de allereerste editie in 2007 bieden wij onze Summerschool dit jaar online aan. Dit heeft dit uiteraard te maken met COVID-19 en de hiervoor geldende maatregelen. Maar ook nu bieden wij u een gevarieerd programma met voor u relevante onderwerpen, waarmee u in één dag in totaal 7 PE-punten kunt halen.

 

Hoe het werkt                 

Uniek aan onze Summerschool is dat uzelf uw programma samenstelt. En ook dit jaar is dit mogelijk! Per gekozen onderwerp is er ruimte voor interactie, discussie en het uitwerken van praktijkopdrachten.

 

Zorg dat u zich vóór vrijdag 11 september 2020 inschrijft, zodat u tijdig kunt aangeven aan welke onderdelen van het keuzeprogramma u wilt deelnemen. Hierover ontvangt u bericht op 14 september. Tevens ontvangt u van ons een leuke verrassing thuis bij aanmelding vóór 11 september!

 

 

Programma

(Exacte tijden nog onder voorbehoud; onderwerpen staan vast en worden tot aan het webinar voorzien van de meest actuele informatie).

 

08.30

Plenaire opening, door prof. dr. Marike Knoef

 

Een algemene economische beschouwing met o.a. aandacht voor de nieuwe keuzes in het pensioencontract en de (on-)waarheden over de rekenrente. 

 

09.30

Coffee break

 

09.45

Workshopronde 1

 

1a: Het nieuwe pensioencontract in de wereld van morgen, door drs. Lieke Werner AAG

 

Update 18 juni: Tijdens dit webinar krijgt natuurlijk het nieuwe pensioenakkoord veel aandacht.

 

1b: Het IFRS resultaat en de balans op transitiedatum, door Loes de Boer MSc AAG CERA en drs. Frans van der Heijden AAG CFA

 

11.45

Lunch

 

12.30

Workshopronde 2

 

2a: Introductie in Data Engineering, door Dr. Yenisel Plasencia-Calaña

2b: Introductie in Data Analytics, door prof. dr. Rudolf Müller

 

Er is tijdens de workshop een pauze van 15 minuten.

 

15.45

Break

 

16.00

Workshopronde 3

 

3a. Data Science voor actuariaat, door Frank Pardoel MSc AAG FRM

3b. SupTech: RegTech voor supervisors, door Pepijn Simonetti MSc (DNB)

 

17.00

Einde

 

 

Uw docenten

 

 • Prof. dr. Marike Knoef is hoogleraar empirische micro-economie bij de Universiteit Leiden en bestuurder bij Netspar.

 

 • Drs. Lieke Werner AAG is werkzaam als productmanager bij Achmea.

 

 • Loes de Boer MSc AAG CERA is werkzaam als strategic Balance Sheet Manager bij a.s.r.

 

 • Drs. Frans van der Heijden AAG CFA is expert reporting policies op de afdeling Group Business Actuary van a.s.r.

 

 • Prof. dr. Rudolf Müller is principal investigator aan het BISS (Brightlands Institute of digital Smart Society).

 

 • Dr. Yenisel Plasencia-Calaña is verbonden aan het BISS en is datascience researcher.

 

 • Frank Pardoel MSc AAG FRM is co-founder van het Amsterdam Data Collective.

 

 • Pepijn Simonetti MSc is innovatie officier bij DNB.

 

Inloggen voor het webinar

De AI Summerschool online begint om 8.30 uur. Wij verzoeken u op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 08.15 uur. U ontvangt een dag voor het webinar uw unieke inlogcode voor het webinar-programma Zoom Pro. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgeving gecreëerd. Kijk hier wat u van ons ontvangt om Zoom Pro te gebruiken en het webinar te kunnen volgen. U kunt uw toegangscode ook doorsturen naar uw privé account en dan inloggen voor de webinars.

 

Algemene informatie

Inschrijfprocedure

Accreditatie

Annuleren

Facturatie

 Agenda item: AI Summerschool 2020 (online)
details

De Actuaris: Pandemie en InsurTechs zorgen voor een nieuw normaal (Slottje, A. (Arie))
24 juni 2020

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot een vrijwel stilliggende economie en de roep om een nieuw normaal. Het nieuwe normaal zal anders zijn dan we gewend waren tot 12 maart 2020. InsurTechs met oplossingen waarbij klantbeleving op nummer 1 staat, rammelen aan de poorten van de bestuurskamers van verzekeraars.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Herverzekering van catastroferisico in een levensverzekeringsportefeuille (Pernot, Y. (Yolande))
24 juni 2020

Het leven wordt sinds begin van dit jaar beheerst door de uitbraak van COVID-19, een ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2). De gevolgen van deze pandemie zijn enorm. De hele maatschappij, en dus ook de verzekeringswereld, volgt de ontwikkelingen op de voet. Wat zullen de gevolgen van de uitbraak van dit voor de mens nog onbekende virus zijn? In alle onzekerheid is er sprake van een toegenomen vraag naar herverzekeringsdekkingen om de consequenties van de uitbraak van dit nieuwe virus af te dekken.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Het herverzekeren van het arbeidsongeschiktheidsrisico in Nederland in breed perspectief (Cureton, S. (Simon) en Eekelen, M. van (Marjolein))
24 juni 2020

De arbeidsongeschiktheidsmarkt is in beweging. Dat is zichtbaar bij verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook bij herverzekeraars. Het ontwikkelen van een voor ZZP’ers betaalbaar arbeidsongeschiktheidsproduct is vanuit de politiek en industrie een belangrijk thema. Verzekeraars anticiperen op en denken na over de consequenties voor verzuimproducten en wellicht in het verlengde hiervan WIA producten als gevolg van het COVID-19 virus.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details


Totaal 34 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4


Zoeken
Voer hieronder de zoektermen, gescheiden door een spatie in, waarop u wilt zoeken. Alle Extranet modules zullen doorzocht worden en de resultaten worden gesorteerd op relevantie weergegeven.

Indien u meer geavanceerd wilt zoeken, kunt u hier klikken om naar het geavanceerde zoekformulier te gaan.
Zoekterm(en):